Rámcová témata spolupráce

Posted on Posted in moznosti-spoluprace

› Projekty racionalizace systému řízení, návrhy systémů a manažerských nástrojů k podpoře řízení.
› Komplexní nákladové analýzy podnikových procesů a produktů, analýzy nákladů životního cyklu produktů (analýza Life Cycle Costing/Total Costs of Ownership).
› Technicko-ekonomické studie proveditelnosti investičních projektů, rozbory ekonomické efektivnosti technologických a produktových inovací, podpora při tvorbě projektů OPPIK.
› Tvorba jednoduchých manažerských analytických nástrojů na platformě MS Excel.
› Analýzy, optimalizace a navrhování výrobních procesů a systémů s využitím pokročilých SW nástrojů).
› Analýzy dopadů životního cyklu produktů na životní prostředí (Life Cycle Assessment – LCA) a jejich aplikace v rámci tzv. Eco-Designu.
› Zvyšování ekonomické efektivity údržby strojů.