Historie

Počátky historie Ústavu řízení a ekonomiky podniku jsou úzce svázány se vznikem Fakulty ekonomicko-inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. V průběhu doby bylo několik důležitých milníků v etapě novodobé podoby našeho ústavu.

 

2011

Ústav se stěhuje z prostor na Albertově do zrekonstruovaných prostor na Karlově náměstí.

2003

V tomto roce dochází na Fakultě strojní k přeměně katedry zaměřené na ekonomiku a management na Ústav řízení a ekonomiky podniku. Současně došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci prostor ústavu.

1960

Fakulta ekonomicko-inženýrská byla zrušena a byly vytvořeny katedry ekonomiky a řízení na jednotlivých fakultách Českého vysokého učení technického v Praze.

1954

Zásluhou prof. dr. Ing. Františka Brabce, CSc. byla založena samostatná katedra Ekonomiky, organizace a plánování strojírenských podniků.

1952

Založení Fakulty ekonomicko-inženýrské.

Níže je uveden chronologický přehled vedoucích katedry (ústavu) a jejich zástupců, případně tajemníků za dané období.

2021 – současnost

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; prof. Ing. F. Freiberg, CSc.

2015 – 2021

prof. Ing. F. Freiberg, CSc., doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

2004 – 2015

prof. Ing. F. Freiberg, CSc., doc. Ing. M. Zralý, CSc.

1993 – 2004

prof. Ing. K. Macík, CSc. doc. Ing. J. Zahradník, CSc.

1991 – 1993

prof. dr. Ing. J. Vysušil, CSc. doc. Ing. K. Macík, CSc.

1989 – 1991

prof. Ing. L. Chundela, DrSc. doc. Ing. J. Zahradník, CSc.

1986 – 1989

doc. Ing. L. Chundela, CSc. doc. Ing. V. Dolanský, CSc.

1976 – 1986

prof. Ing. V. Žaloudek, CSc. doc. Ing. L. Chundela, CSc.

1971 – 1976

prof. Ing. V. Žaloudek, CSc. prof. Ing. J. Rón

1964 – 1971

prof. dr. Ing. F. Brabec, DrSc. Ing. J. Štolcpart, CSc.

1962 – 1964

doc. Ing. J. Štolcpart, CSc. Ing. J. Vacek, CSc.

1954 – 1962

prof. dr. Ing. F. Brabec, DrSc. Ing. J. Štolcpart, CSc.