Závěrečné práce

Jak by měla vypadat závěrečná práce

Rady, typy a požadavky na formální úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) najdete na stránkách Ústřední knihovny ČVUT.

Jak, a kdy se k tématu přihlásit a odevzdat

Sledujte pozorně harmonogram pro přihlašování, zpracování a odevzdávání VŠKP.

Jaké může být téma tvojí práce

Při hledání tématu a také vedoucího práce se můžete inspirovat v seznamu rámcových témat. Téma si však můžete upravit především dle požadavků zadavatelského podniku. Důležité je, aby respektovalo technicko-ekonomické zaměření studovaného oboru. Konkrétní vámi navržené téma finálně schvaluje vedoucí práce.

Oborová témata TZSI

Studenti všeobecně zaměřeného studijního programu TZSI si mohou pro zpracování bakalářské práce vybrat z následujících témat:
Seznam témat
Detail témat

Kontaktuj nás

Pokud vás některé z témat oslovilo, nebo chcete prodiskutovat vlastní nápad na téma bakalářky, či diplomky, kontaktujte uvedeného garanta tématu nebo tajemníka ústavu Miroslava Žilku.