Výuka

Studium je zaměřeno zejména na řešení prakticky založených úloh, praktickou orientaci výuky na manažerské propočty, týmovou spolupráci ve skupinách, zapojení lidí z praxe do výuky, projektovou formu výuky, využití počítačových prostředků při výuce i zpracování úloh či rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností.

Oblasti a zaměření výuky

Hlavní oblasti výuky

› Strategické řízení a marketing, projektový management
› Řízení výrobních procesů, logistika, management kvality
› Podnikové informační systémy
› Komunikace, prezentační dovednosti, Soft Skills
› Statistická a rozhodovací analýza, operační výzkum
› Podniková ekonomika, účetnictví a financování, controlling

Zaměření výuky

› Samostatné řešení praktických úloh a jejich prezentaci
› Manažerské propočty a řešení rozhodovacích problémů
› Schopnost analyzovat vstupní data interpretovat výsledky
› Týmovou spolupráci ve skupinách
› Projektovou formu výuky
› Využití počítačových prostředků při výuce i zpracování úloh

Informace o studiu

Bakalářské

Bakalářské studium je tříleté. Na výběr jsou dvě možnosti. První variantou je program Teoretický základ strojního inženýrství s možností vybrat si povinně volitelné předměty specializované na management a ekonomiku průmyslových podniků. Studovat můžeš i náš osvědčený program Výroba a ekonomika ve strojírenství.
[více…]
 

Magisterské

Větší znalosti, zkušenosti a tvůrčí myšlení lze získat dalším studiem. Navazujícím magisterským studiem je u nás jednak dvouletý studijní program Řízení průmyslových systémů a jednak dvouletý obor Řízení a ekonomika podniku programu Strojní inženýrství.
[více…]
 

Doktorské

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu a je další, vyšší a náročnější formou vzdělávání. Cílem studia je připravit tě k řešení náročných úkolů úkolů aplikované vědy a praxe.
[více…]