Magisterské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2018 garantem nově akreditovaného, velmi atraktivního a moderně navrženého navazujícího magisterského studijního programu Řízení průmyslových systémů. Tento program je otevřen pro studentky a studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2020/2021 a později. Dále je ústav garantem dobíhajícího navazujícího magisterského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku.

Navazující magisterské studium se standardní dobou studia 2 roky je druhým stupněm strukturovaného studia a je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul "inženýr" (Ing.). Magisterské studium na Ústavu řízení a ekonomiky podniku je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ze třech předmětů.

Management a ekonomika podnikových procesů

Strojírenská technologie a řízení výrobních procesů a systémů

Informační technologie v oblasti řízení podnikových procesů

Řízení průmyslových systémů

nový dvouletý magisterský studijní program

CHARAKTERISTIKA

Nový magisterský studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast klíčovou pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důsledném propojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technické stránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. V rámci studia rovněž dochází k rozvoji dovedností v oblasti IT jako reflexe výzev spojených se zaváděním konceptu Průmysl 4.0 a moderních technologií obecně. Informační leták pro studijní program je k dispozici zde, podrobnější charakteristika studijního programu potom zde.

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává kvalifikované odborníky na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů především průmyslových podniků.
Hlavní oblasti uplatnění
- podnikový controlling
- řízení a hodnocení inovačních projektů
- plánování, řízení a zefektivňování výroby a údržby strojů, management kvality
- průmyslový marketing
- nákup a logistika
- další profese, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickou a ekonomickou stránku řešeného problému

S ČÍM SE U NÁS SEZNÁMÍŠ

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Řízení průmyslových systémů. Více informací najdete v nejbližší době zde.
Podmínkou studia je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Studenti studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství mají přijímací zkoušky prominuty.

STUDIJNÍ PLÁN

Zjednodušená struktura nového studijního programu Řízení průmyslových systémů:

Podrobný studijní plán zahrnující anotaci jednotlivých předmětů, způsob zakončení, počet kreditů a časovou dotaci:

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Aditivní a alternativní technologie 2341083 2+2 z,zk 4 odkaz
Databázové a znalostní systémy 2371079 3+1 z,zk 5 odkaz
Objektově orientované programování 2371042 2+2 z,zk 5 odkaz
Nákladový a finanční controlling 2381115 3+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams prof. Ing. František Freiberg, CSc.; Ing. Olga Heralová, MBA; Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz; Ing. Olga Heralová, MBA
Management výroby I. 2381133 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Ing. Václav Michalec
Inženýrská statistika 2381148 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
Inženýrská ekonomie 2383066 2+1 z,zk 3 odkaz MS Teams doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D. doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D.
Jazyková výuka a zkouška:
XXX – přípravná výuka 2043xxx 0+2 z 2
XXX – magisterská zkouška 2041xxx 0+0 zk 1
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Mechatronika 2313023 2+0 z 2 odkaz
Simulace výrobních procesů 2331070 2+2 z,zk 4 odkaz
Průmyslová metrologie 2341702 2+2 z,zk 5 odkaz
Projektování informačních systémů 2371137 2+2 z,zk 4 odkaz
Management výroby II. 2382072 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Ing. Václav Michalec
Počítačové modelování a simulace ve výrobě 2382145 1+3 kz 4 odkaz MS Teams Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz
Projekt I.- Plánování a ekonomické hodnocení projektů 2382989 1+4 kz 5 odkaz MS Teams Ing. Jan Lhota, Ph.D. Ing. Jan Lhota, Ph.D.
Během tohoto studijního programu musí student absolvovat humanitní předmět:
Soft Skills 2386037 0+2 z 3 odkaz
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Umělá inteligence 2371076 2+2 z,zk 5 odkaz
Strategický management a marketing 2381116 2+2 z,zk 4 odkaz Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.
Ekonomické a environmentální modelování v technice 2381149 2+2 z,zk 4 odkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Ing. Patrik Budský Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Ing. Patrik Budský
Operační výzkum 2381176 2+2 z,zk 4 odkaz Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
Právo v podnikání 2383109 2+1 z 3 odkaz Doc. JUDr. František Klimeš, CSc. Doc. JUDr. František Klimeš, CSc.
Projekt II. – Projekt průmyslového inženýrtví 2382980 1+4 kz 5 odkaz Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz
Projekt III. – Projekt systému podnikového řízení 2382981 1+4 kz 5 odkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Virtuální podnikové řízení 2382151 1+3 kz 4 odkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Management kvality 2382106 2+1 kz 3 odkaz Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
Diplomová práce 2383995 0+10 z 20 odkaz Vedoucí práce

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bližší informace k diplomové práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Řízení a ekonomika podniku

dobíhající dvouletý magisterský studijní obor

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává kvalifikované odborníky na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů především průmyslových podniků.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do tohoto studijního oboru již neprobíhá přijímací řízení.

STUDIJNÍ PLÁN

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Projektování výrobních systémů 2341004 2+2 z,zk 4 odkaz
Finanční účetnictví 2381100 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský
Statistika 2381147 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Barbora Stieberová Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Ing. Barbora Stieberová Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Teorie managementu 2381709 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Projekt I. 2382111 0+5 kz 5 odkaz MS Teams Ing. Jan Lhota Ph.D.
Z následující skupiny PV předmětů nutno dva volit:
Ekonomické aspekty ekologie 2383044 1+2 z 3 odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Projektování databázových systémů 2383048 1+2 z 3 odkaz Ing. Vladimír Brdek Ing. Petr Žemlička
Organizace a řízení výroby 2383108 1+2 z 3 odkaz MS Teams Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Ing. Václav Michalec
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Ekonomická teorie 2381153 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský
Výrobní management 2381024 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams Doc. Ing. Michal Kavan CSc. Ing. Václav Michalec
Strategický management 2381082 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Finanční management 2381083 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams Prof. Ing. František Freiberg CSc.; Ing. Pavel Scholz Prof. Ing. František Freiberg CSc.; Ing. Pavel Scholz
Controlingové řízení podniku 2381707 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams Ing. Olga Heralová, MBA Ing. Olga Heralová, MBA
Projekt II. 2383006 0+5 z 5 odkaz MS Teams Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Z následující skupiny PV předmětů nutno
jeden volit:
Projektování výrobních procesů 2342045 2+1 kz 4 odkaz
Počítačová simulace ve výrobě 2382150 1+2 kz 3 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Projektový management inovací 2381102 3+1 z,zk 5 odkaz MS Teams Doc. Ing. Michal Kavan CSc. Doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Marketingový management 2381104 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Operační výzkum 2381176 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan
Kožíšek CSc.
Finance a bankovnictví 2382087 1+2 kz 4 odkaz Moodle, MS Teams Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Projekt III. 2382113 0+10 kz 10 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Z následující skupiny PV předmětů nutno
jeden volit:
Technické materiály 2322053 2+1 kz 3 odkaz
Programování pro web 2371087 2+2 z,zk 5 odkaz
Řízení lidských zdrojů 2381079 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
Jazyková výuka a zkouška:
XXX – přípravná výuka 2043xxx 0+2 z 2
XXX – magisterská zkouška 2041xxx 0+0 zk 1
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Inovační inženýrství 2341031 2+1 z,zk 4 odkaz
Management kvality 2381168 2+1 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Právo v podnikání 2382053 2+1 kz 3 odkaz Moodle, MS Teams Doc. JUDr. František Klimeš CSc. Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Diplomová práce 2383998 0+10 z 10 odkaz Vedoucí práce
Z následující skupiny PV předmětů nutno
jeden volit:
Modelování výrobních procesů a systémů 2341017 2+2 z,zk 4 odkaz
Moderní nástroje výrobních systémů 2381114 1+3 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bližší informace k diplomové práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Ekonomika
Management 
Technologie

Magisterské předměty vyučované pro jiné obory

informace o dalších vyučovaných předmětech naším ústavem

Abecedně seřazené vyučované předměty
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Ekonomika a finance (VMI) 2381093 2+2 z, zk 5 odkaz Moodle, MS Teams prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. František
Freiberg, CSc.
Podnikatelství a management (VMI) 2382052 2+1 kz 3 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Projektové řízení a marketing (LKT) 2381141 2+1 z, zk 4 odkaz MS Teams Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Ing. Petr Žemlička
Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu
(AME, BLP, DLLT, ENE, MMT, MCH, PTE, PŘT)
2383062 1+2 z 2 odkaz Moodle, MS Teams prof. Ing. František Freiberg, CSc., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D.; Ing. Václav Michalec
Řízení lidských zdrojů (LKT) 2381079 2+2 z, zk 4 odkaz MS Teams doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
Strojírenská ergonomie (VSZ) 2383035 2+2 z 2 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Ladislav Vaniš; Ing. Martin Kyncl Ing. Ladislav Vaniš; Ing. Martin Kyncl