Doktorské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Absolvent doktorského studia získává akademický titul Ph.D. Doktorské studium je možné studovat ve dvou formách.

INTERNÍ STUDIUM

Doktorand je významně zapojen do činností na školícím pracovišti (výuka, projekty, organizace ústavu) a při řádném plnění studijních povinností pobírá po dobu řádného studia stipendium.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Externí forma zapojení do činností ústavu je menší. Přesto se předpokládá, že se doktorand bude aktivně spolupracovat s ústavem např. formou odborných přednášek či projektů spolupráce s podnikovou sférou. Studenti kombinované formy stipendium nepobírají.

Řízení a ekonomika podniku

čtyřletý doktorský studijní obor

PRO KOHO

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu technického, ekonomického nebo ideálně technicko-ekonomického zaměření a je další, vyšší a náročnější formou vzdělávání. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Doktorandi prohlubují své znalosti ve vybraných oblastech - viz seznam předmětů DS - podílejí se na projektech, které jsou v Ústavu řešeny a také na výuce. Výsledky své činnosti prezentují na konferencích a zpravidla též absolvují pobytové stáže na zahraničních pracovištích. Jejich hlavní se však zaměřuje na úspěšné zpracování a obhájení disertační práce.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Všeobecné informace a podmínky pro přijetí do doktorského studia na FS najdete zde. Tyto obecné podmínky jsou doplněny dalšími požadavky Ústavu řízení a ekonomiky podniku uvedenými v Řádu doktorského studia.

STUDIJNÍ PLÁN

Řízení a ekonomika podniku – Ph.D.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/rep.fs.cvut.cz/wp-content/plugins/accordion-shortcode-and-widget/front/ac-content.php on line 63

Přílohy