Doktorské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Absolvent doktorského studia získává akademický titul Ph.D. Doktorské studium je možné studovat ve dvou formách.

INTERNÍ STUDIUM

Doktorand je významně zapojen do činností na školícím pracovišti (výuka, projekty, organizace ústavu) a při řádném plnění studijních povinností pobírá po dobu řádného studia stipendium.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Externí forma zapojení do činností ústavu je menší. Přesto se předpokládá, že se doktorand bude aktivně spolupracovat s ústavem např. formou odborných přednášek či projektů spolupráce s podnikovou sférou. Studenti kombinované formy stipendium nepobírají.

Řízení a ekonomika podniku

čtyřletý doktorský studijní obor

PRO KOHO

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu technického, ekonomického nebo ideálně technicko-ekonomického zaměření a je další, vyšší a náročnější formou vzdělávání. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Doktorandi prohlubují své znalosti ve vybraných oblastech - viz seznam předmětů DS - podílejí se na projektech, které jsou v Ústavu řešeny a také na výuce. Výsledky své činnosti prezentují na konferencích a zpravidla též absolvují pobytové stáže na zahraničních pracovištích. Jejich hlavní se však zaměřuje na úspěšné zpracování a obhájení disertační práce.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Všeobecné informace a podmínky pro přijetí do doktorského studia na FS najdete zde. Tyto obecné podmínky jsou doplněny dalšími požadavky Ústavu řízení a ekonomiky podniku uvedenými v Řádu doktorského studia.

STUDIJNÍ PLÁN

1. Skupina: Teoretické všeobecné předměty
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W38A001 Bilanční teorie Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
W38T002 Mikroekonomická teorie Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 TV
W38T003 Teorie organizace a managementu Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 TV
W38A003 Finanční teorie Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
2. Skupina: Teoretický základ oboru
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W38A005 Integrace v podnikovém systému řízení Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
W38A007 Strategie inovací Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
3. Skupina: Oborové předměty
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W380006 Marketingové řízení Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 OP
W380009 Podniková a vnitropodniková ekonomika Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 OP
W380011 Produktový management Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 OP
W380012 Řízení výroby a provozu Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 OP
W380013 Řízení životního cyklu výrobku Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 OP
W380014 Utváření strategie a její realizování Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 OP
Teorie a praxe investičního rozhodování Doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. 12138 ZS/LS 60 OP
Řízení finančních rizik Doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. 12138 ZS/LS 60 OP
4. Skupina: Povinné předměty/činnosti
Číslo
předmětu
Název Potvrzuje Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W380016 Zákl. vědecké práce a využívání informačních zdrojů Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 30 P
Cizí jazyk Ústav jazyků 12104 ZS/LS 60 P
Dva příspěvky na konferenci školitel 12138 zápočet P
W38S001 Obhajoba studie školitel 12138 zápočet P
W38R001 Obhajoba kritické rešerše školitel 12138 zápočet P
W38U001 Pedagogická činnost školitel 12138 zápočet P
Složení SDZ komise / VaV 12138 zápočet P
W38P001 Tři publikace školitel 12138 zápočet P
5. Skupina – další nabízené předměty FEL a FSv
Číslo
předmětu
Název Potvrzuje Fakulta Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
D26HOD Hodnotové inženýrství (Value inženýrství) Doc. Heralová FSv/K126
D26SIM Simulační modely pro řízení Doc. Dlask FSv/K126
XP01EKM Ekonomická matematika RNDr. Helisová FEL/13101 LS 40
XP16EME Ekonomika a management Doc. Vašíček, Doc. Beneš FEL/13116 LS 60
XP16FIM Finanční management Prof. Starý FEL/13116 LS/ZS 60

Přílohy