Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

23. ročník - 25. října 2023

Letos bude znovu uspořádaná konference z cyklu Integrovaného inženýrství v řízení průmyslových podniků pořádaná od ročníku 2000 Ústavem řízení a ekonomiky podniku na půdě VUT v Brně. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN. Pravidelným partnerem konference je Západočeská univerzita v Plzni a letos také VUT v Brně.

O konferenci

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 23. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku konference budou Inteligentní výrobní systémy v digitální ekonomice.

Konference se uskuteční ve středu 25.10.2023 od 10:00 do 17:00, na VUT v Brně. Účast na konferenci a registrace je bezplatná, nicméně počet míst je omezen. Bližší informace, program a registraci naleznete zde na webových stránkách.

Stejně jako v minulých letech, i letos bude navíc součástí mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2023, kterou pravidelně pořádá Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni.

Z řad odborníků vystoupí na konferenci:

  • aktuálně řešíme
Zaměření konference

Checete nastartovat budoucnost průmyslového managementu? Přijďtě na konferenci Integrovaného inženýrství v řízení průmyslových podniků. Především se bude jednat o problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů, systémů a technologií.

Posláním konference je tradičně, stejně jako v minulých letech, v prvé řadě:

- Vytvářet prostor pro diskuzi s kvalifikovanými odborníky a informovat o best practices v dané oblasti.

- Vytvářet prostor pro prezentování a diskuzi výsledků výzkumu doktorandů a výsledků vysoce kvalitních diplomových prací před renomovanými zástupci podnikové praxe a akademické sféry.

- Být významným informačně-inspiračním zdrojem.

- Vytvářet prostor pro výměnu poznatků, kontaktů a další spolupráci.

- Spojovat akademickou sféru s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty.

- Prezentovat činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu.

- Podporovat mladé vědecké pracovníky a utvrzovat je v tom, že jejich práce má smysl.

Pro koho je konference určena zejména:

- Pro podnikatele, podniky a jejich odborníky z oblasti průmyslové výroby.

- Pro instituce a podniky zaměřující se na podporu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity práce.

- Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnost.

- Pro členy akademické sféry – jak vysokoškolské pracovníky, výzkumné pracovníky, tak studenty bakalářského, inženýrského a doktorského studia.

Program konference

Zahájení konference

10:00 - 10:15 Úvodní slovo pořadatele a partnerů

I. Blok - Přednášky odborníků

10:15 - 11:00 Přednášky odborníků a diskuze (3x15 minut)

(3x10 minut - přednáška + 3x5 minut - diskuze)

II. Blok - Doktorandská sekce hlavní (dle tématu)

11:00 - 11:05 Úvodní slovo

11:05- 12:05 Prezentace vybraných nejlepších příspěvků a diskuze (4x15 minut)

12:05 - 13:00 Oběd

13:00 - (13:30 nebo 14:15) Prezentace vybraných příspěvků a diskuze (2 až 5x15 minut)

III. Blok - Doktorandská sekce postery

(13:30 nebo 14:15) - (14:30 nebo 15:45)Posterová sekce – prezentace, diskuze s autory (6 až 9x10 minut)

14:45 - 16:15 Coffee Break

16:15 - 16:30 Závěrečné slovo pořadatelů

Registrace

Účastníci konference jsou povinni respektovat hygienicko-bezpečnostní pravidla stanovená pro VUT v Brně.

Pro registraci vyplňte formulář zde.

Pro autory

Součástí konference je sborník příspěvků s přiděleným ISBN. Součástí sborníku jsou příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením. Autoři příspěvků vybraných odbornou komisí budou mít možnost svůj příspěvek prezentovat na konferenci. Ostatní autoři budou prezentovat svůj příspěvek formou posteru. Nejlepší příspěvky budou odměněny věcnými dary.

Požadavky na příspěvek

Příspěvek musí spadat do jednoho z následujících tematických zaměření konference:

    • Průmyslové inženýrství

    • Průmyslová automatizace, projektování, konstrukce strojů a mechanismů

    • Moderní management průmyslových podniků

Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx). Prosíme všechny autory, aby dodržovali pokyny uvedené v šabloně a zde na webu.

Termíny

04.09.2023           – zaslání příspěvku prostřednictvím emailu na adresu

email: iivrpp@fs.cvut.cz

18.09.2023           – vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku dle recenzního řízení

09.10.2023           – zaslání finálního příspěvku dle požadavků recenzního řízení

16.10.2023           – vyrozumění o prezentaci příspěvku přednášky nebo posteru

25.10.2023           – termín konference

Recenzní řízení

Příspěvek bude hodnocen recenzenty konference. Hodnoceno bude především splnění následujících kritérií:

- Odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel

- Formální zpracování článku dle vzorové šablony (vč. dodržení struktury vědeckého článku)

- Úroveň stylistická a jazyková

- Zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem

Místo konání

Místo konání konference: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2905/2, Brno, zasedací místnost -

Odkaz na mapu zdeVýbor konference

Programový výbor

Ing. Jan Lhota, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Tomáš Broum Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Ing. Marek Bureš Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Ing. František Lopot, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů

Ing. Karel Petr, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů

prof. Ing. František Freiberg, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Organizační výbor

Ing. Jan Lhota, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Václav Kalina – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Tomáš Broum Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Ing. Zdeňka Videcká Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu

Partneři

Foto a video galerie

Fotografie budou zveřejněny po konání konference

Ke stažení

Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx). Prosíme všechny autory, aby dodržovali pokyny uvedené v šabloně a zde na webu.

Sborník konference: bude zde uveden po konání konference

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
Česká republika

Konferenční email: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz

Sekretariát ústavu
Květoslava Aneltová
Telefon: +420 224 355 798
Email: kvetoslava.aneltova (zavináč) fs.cvut.cz

 

Minulé ročníky

2022

Ve středu 6. 10. 2022 od 9:30 do 17:00 se uskutečnil na půdě ZČU v Plzni v zasedací místnosti UV-115b, 22. ročník konference s tématem Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Na konferenci se potkalo celkem 33 účastníků jak z řad akademické sféry (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU v Košicích). Přednášky odborníků v dopolední části se zaměřovaly např. na životní cyklus produktu a jeho řízení či zavádění simulace podnikových procesů. V odpolední části pak probíhaly prezentace výsledků výzkumu a řešených projektů studentů magisterských a doktorských studijních programů. Účastníci konference měli možnost se seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti výrobních technologií, automatizace a průmyslové digitalizace a konzultovat výsledky svých prací.

Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2022 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum.

Poster

Prezentace

Sborník_2022

Konference-Integrovane-inzenyrstvi-2022-Letak

Foto_SVK_22

2021

Ve středu 10. 11. 2021 se při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 21. ročník konference s tématem Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Na konferenci se potkalo celkem 42 účastníků jak z řad podnikové praxe (Procter & Gamble, Mondi Štětí a.s., Bühler CZ s.r.o. nebo NKT s.r.o.), tak zástupců z akademické sféry (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU v Košicích). Přednášky odborníků v dopolední části se zaměřovaly např. na životní cyklus produktu a jeho řízení s využitím softwarové podpory, zavádění simulace podnikových procesů, živé digitální dvojče, využití virtuální reality v průmyslu nebo dopad digitalizace na lidské zdroje. V odpolední části pak probíhaly prezentace výsledků výzkumu a řešených projektů studentů doktorských studijních programů. Účastníci konference měli tradičně možnost navštívit strojírenský veletrh a seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti výrobních technologií, automatizace a průmyslové digitalizace.

Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2021 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum.

Tisková zpráva (.pdf)

Prezentace dopoledne (.zip)

Prezentace odpoledne (.zip)

Posters (.zip)

Sborník příspěvků (.pdf)

Fotografie (.zip)

Doprovodné materiály (.zip)

2020

Dne 7. října 2020 se uskutečnil jubilejní 20. ročník konference, tentokrát na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID proběhla konference bohužel pouze ve zkráceném online formátu prostřednictvím Microsoft Teams. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku průmyslového inženýrství, management průmyslových podniků, průmyslovou automatizaci a projektování a konstrukci strojů a mechanismů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2020 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum. Konference se zúčastnilo přibližně 35 posluchačů.

Konference-2020-Prezentace

Konference-2020-E-Posters

Konference-2020-Sbornik

Konference-2020-doprovodne-materialy

2018

Tématem 19. ročníku konference byla „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů a systémů s vyžitím moderních přístupů a nástrojů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2018 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ. Konference se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů. Krátké video z konference je k dispozici zde.

Konference-2018-prezentace

Konference-2018-sbornik

Konference-2018-doprovodne-materialy

Konference-2018-fotografie

2017

Dne 11. října 2017 se při příležitosti konání 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 18. ročník konference v rámci cyklu „Integrované inženýrství průmyslových podniků“ s tématickým zaměřením „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Podrobné informace o konferenci naleznete v přílohách. Článek o 18. ročníku konference je k dispozici na webu MSV Brno.

Materialy-konference-2017

Prezentace

2016

Dne 4. 10. 2016 se uskutečnil již 17. ročník konference s tématem „Moderní trendy v řízení procesů průmyslových podniků“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni Doc. Ing. Milana Edla, PhD., a za spolupráce s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ. Na konferenci vystoupili jak představitelé a akademičtí specialisté obou pořadatelských fakult, tak i významní představitelé jejich partnerských podniků a dalších spolupracujících organizací. Akce byla i součástí celoročního programu České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ.

2015

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16. ročník konference s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

2014

Dne 30.9.2014 se při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnila v Kongresovém centru již 15. konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniku. Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

2013

Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, připravil ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie při příležitosti 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sborník odborných příspěvků konferenční povahy z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

2012

Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.