Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

21. ročník - 10. listopadu 2021

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2000 každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořadatelem odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie a v posledních letech rovněž Západočeská univerzita v Plzni.

O konferenci

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 21. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku konference budou Inteligentní výrobní systémy a jejich management.

Konference se uskuteční ve středu 10. 11. 2021 od 8:30 do 17:00na Výstavišti Brno (Sál S3, Pavilon E) a koná se, jako tradičně, při příležitosti 62. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Registrovaní účastníci mají zajištěn vstup na MSV. Bližší informace, program a registraci naleznete zde na webových stránkách.

Stejně jako v minulých letech, i letos bude navíc součástí mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2021, kterou pravidelně pořádá Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni. Bližší informace k této konferenci naleznete zde.

Zaměření konference

Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Pak je 21. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků určen právě pro Vás.

S ohledem na zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu se bude téma letošního ročníku konference zaměřovat na Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Cílem konference bude hledání správných cest, jak řešit výše zmíněné obavy a palčivé problémy. Vystoupení, diskuse, sekce s postery a sborník doprovodných příspěvků se budou v tomto ohledu zaměřovat na aplikaci a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. Především se bude jednat o problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů, systémů a technologií.

Posláním konference je tradičně, stejně jako v minulých letech, v prvé řadě:

 • - Vytvářet prostor pro diskuzi s kvalifikovanými odborníky a informovat o best practices v dané oblasti.
 • - Vytvářet prostor pro prezentování a diskuzi výsledků výzkumu doktorandů a výsledků vysoce kvalitních diplomových prací před renomovanými zástupci podnikové praxe a akademické sféry.
 • - Být významným informačně-inspiračním zdrojem.
 • - Vytvářet bázi pro výměnu poznatků, kontaktů a další spolupráci.
 • - Spojovat akademickou sféru s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty.
 • - Prezentovat činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu.
 • - Podporovat mladé vědecké pracovníky a utvrzovat je v tom, že jejich práce má smysl.

Pro koho je konference určena zejména:

 • - Pro podnikatele, podniky a jejich zaměstnance z oblasti průmyslové výroby.
 • - Pro instituce a podniky zaměřující se na podporu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity práce.
 • - Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnost.
 • - Pro členy akademické sféry – jak vysokoškolské pracovníky, tak studenty bakalářského, inženýrského a doktorského studia.
Program konference
08:30 - 09:00
Registrace účastníků
Zahájení konference
09:00 - 09:15
Úvodní slovo pořadatele a partnerů
I. Blok - Přednášky odborníků
09:15 - 10:15
Přednášky odborníků a diskuze (3x20 minut)
10:15 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 11:30
Přednášky odborníků a diskuze (3x20 minut)
11:30 - 12:30
Oběd
II. Blok - Doktorandská sekce
12:30 - 12:45
Úvodní slovo
12:45 - 14:30
Prezentace vybraných nejlepších příspěvků a diskuze (6x15 minut)
14:30 - 15:00
Coffee Break
15:00 - 16:00
Prezentace vybraných nejlepších příspěvků a diskuze (3x15 minut)
16:00 - 17:00
Posterová sekce – prezentace, diskuze s autory
Změna programu vyhrazena.
Přednášející

Sekce bude průběžně doplňována.

Místo konání

Sál S3, Pavilon E, Výstaviště 405/1, Brno

Bližší informace pro účastníky konference, respektive návštěvníky MSV 2021 jsou k dispozici zde.

Registrace

K registraci na konferenci použijte formulář umístěný zde (budete přesměrováni). Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Registrace bude ukončena nejpozději 8. 11. 2021 nebo při naplnění kapacity sálu.

Alternativně je registraci možné provést i prostřednictvím emailu a to na adrese: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz. Do předmětu emailu prosím uveďte "Registrace Integrované inženýrství 2021" a do obsahu zprávy své jméno, příjmení, název zaměstnavatele, pracovní pozici a případně telefonní číslo.

Partneři konference

Pro autory
  Součástí konference je sborník příspěvků s přiděleným ISBN. Součástí sborníku jsou příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením. Autoři příspěvků vybraných odbornou komisí budou mít možnost svůj příspěvek prezentovat na konferenci. Ostatní autoři budou prezentovat svůj příspěvek formou posteru. Nejlepší příspěvky budou odměněny.

Požadavky na příspěvek

 • Příspěvek musí spadat do jednoho z následujících tematických zaměření konference: průmyslové inženýrství, management průmyslových podniků, průmyslová automatizace, projektování a konstrukce strojů a mechanismů.
 • Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx). Prosíme všechny autory, aby dodržovali pokyny uvedené v šabloně a zde na webu.

Termíny

 • - 01. 10. 2021 17. 09. 2021 – zaslání příspěvku prostřednictvím emailu na adresu: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz
 • - 11. 10. 2021 24. 09. 2021 – vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku na základě recenzního řízení
 • - 25. 10. 2021 11. 10. 2021 – zaslání finálního, upraveného příspěvku dle požadavků recenzního řízení
 • - 29. 10. 2021 18. 10. 2021 – vyrozumění o prezentaci příspěvku formou přednášky nebo posteru

Recenzní řízení

  Příspěvek bude hodnocen recenzenty konference. Hodnoceno bude především splnění následujících kritérií:

 • - Odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel
 • - Formální zpracování článku dle vzorové šablony (vč. dodržení struktury vědeckého článku)
 • - Úroveň stylistická a jazyková
 • - Zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem
Foto a video galerie
Ke stažení
Výbor konference

Programový výbor

 • Ing. Jan Lhota, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Tomáš Broum Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
 • Ing. Marek Bureš Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
 • doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
 • Ing. František Lopot, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů
 • Ing. Karel Petr, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů
 • prof. Ing. František Freiberg, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Organizační výbor

 • Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Patrik Budský – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Jan Lhota, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Václav Michalec – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Ing. Tomáš Broum Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
 • Ing. Marek Bureš Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Kontakt

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
Česká republika

Konferenční email: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz

Sekretariát ústavu
Květoslava Aneltová
Telefon: +420 224 355 798
Email: kvetoslava.aneltova (zavináč) fs.cvut.cz

Bližší informace ke konferenci Průmyslové inženýrství 2021
http://pi.zcu.cz/

 

Minulé ročníky

2020

Dne 7. října 2020 se uskutečnil jubilejní 20. ročník konference, tentokrát na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID proběhla konference bohužel pouze ve zkráceném online formátu prostřednictvím Microsoft Teams. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku průmyslového inženýrství, management průmyslových podniků, průmyslovou automatizaci a projektování a konstrukci strojů a mechanismů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2020 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum. Konference se zúčastnilo přibližně 35 posluchačů.

2018

Tématem 19. ročníku konference byla „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů a systémů s vyžitím moderních přístupů a nástrojů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2018 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ. Konference se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů. Krátké video z konference je k dispozici zde.

2017

Dne 11. října 2017 se při příležitosti konání 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 18. ročník konference v rámci cyklu „Integrované inženýrství průmyslových podniků“ s tématickým zaměřením „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Podrobné informace o konferenci naleznete v přílohách. Článek o 18. ročníku konference je k dispozici na webu MSV Brno.

Přílohy

2016

Dne 4. 10. 2016 se uskutečnil již 17. ročník konference s tématem „Moderní trendy v řízení procesů průmyslových podniků“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni Doc. Ing. Milana Edla, PhD., a za spolupráce s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ. Na konferenci vystoupili jak představitelé a akademičtí specialisté obou pořadatelských fakult, tak i významní představitelé jejich partnerských podniků a dalších spolupracujících organizací. Akce byla i součástí celoročního programu České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ.

2015

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16. ročník konference s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

2014

Dne 30.9.2014 se při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnila v Kongresovém centru již 15. konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniku. Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

2013

Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, připravil ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie při příležitosti 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sborník odborných příspěvků konferenční povahy z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

2012

Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.