Prostory

Ústav řízení a ekonomiky podniku disponuje počítačovou učebnou vybavenou 20 počítači a dále laboratoří na podporu ekonomického rozhodování vybavenou LCD televizí, projektorem, kamerou pro videohovory a audiotechnikou. Pro účely doktorského studia a vědecko-výzkumných prací má ústav k dispozici moderně vybavené pracovní a konzultační místnosti. Ústavní knihovna obsahuje českou a zahraniční odbornou literaturu, skripta a časopisy z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, apod.