Bakalářské studium

Bakalářský studijní program se standardní dobou studia 3 akademické roky je prvním stupněm strukturovaného studia, jehož podstatou je možná návaznost studijních programů magisterského a doktorského studia. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou sloužící k souborné kontrole kvality dosažených výsledků, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské práce absolvent získá akademický titul "bakalář" (Bc.) a může pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Teoretický základ strojního inženýrství

tříletý bakalářský studijní program TZSI - příprava pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu

PRO KOHO

Zajímá tě technika, ale spíš než samotnému navrhování a výrobě výrobků by ses rád věnoval řízení průmyslových podniků a procesů, kterými výrobky vznikají? Máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se ve studiu specializovat na manažersko-ekonomické aplikace v technice? I obecně zaměřený studijní program Teoretický základ strojního inženýrství může být dobrý začátek Tvé cesty. Stručný informační leták k bakalářským studijním programům je k dispozici zde.

Obecněji a teoreticky zaměřený program pro budoucí inženýry
Manažersko-ekonomické povinné a povinně volitelné specializační předměty

Možnost postoupit do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku bez přijímaček.

Nutnost absolvovat vybrané zkoušky na obtížnější úrovni A (alfa).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství - podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

Studenti absolvují všechny předměty dle studijního plánu programu TZSI. Pro manažersko-ekonomickou specializaci a hladkou návaznost v magisterském programu Řízení průmyslových systémů doporučujeme zapsání následujících povinně volitelných předmětů:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Bližší informace k bakalářské práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

TZSI - Okruhy otázek

Výroba a ekonomika ve strojírenstvi

tříletý bakalářský studijní obor

PRO KOHO

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Program je tříletý a je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.). V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů zaměřených na ekonomiku, management průmyslových podniků, ale také na výrobní technologii a technické materiály. Stručný informační leták k bakalářským studijním programům je k dispozici zde.

Větší podíl profesně zaměřených předmětů spojený s předpokládaným dřívějším odchodem do praxe.

Menší hloubka teoretických poznatků.
Možnost absolvovat vybrané zkoušky na nižší úrovni B (beta).

Nutnost úspěšně absolvovat přijímací řízení pro postup do návazného magisterského studia.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství (viz výše).

STUDIJNÍ PLÁN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Bližší informace k bakalářské práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

VES - Ekonomika a management
VES - Strojírenská technologie
VES - Nauka o materiálu