Bakalářské studium

Bakalářský studijní program se standardní dobou studia 3 akademické roky je prvním stupněm strukturovaného studia, jehož podstatou je možná návaznost studijních programů magisterského a doktorského studia. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou sloužící k souborné kontrole kvality dosažených výsledků, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolvent získá akademický titul "bakalář" (Bc.) a může pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Teoretický základ strojního inženýrství

tříletý bakalářský studijní program TZSI - příprava pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu

PRO KOHO

Zajímá tě technika, ale spíš než samotnému navrhování a výrobě výrobků by ses rád věnoval řízení průmyslových podniků a procesů, kterými výrobky vznikají? Máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se ve studiu specializovat na manažersko-ekonomické aplikace v technice? I obecně zaměřený studijní program Teoretický základ strojního inženýrství může být dobrý začátek Tvé cesty.

Obecněji a teoreticky zaměřený program pro budoucí inženýry
Manažersko-ekonomické povinné a povinně volitelné specializační předměty

Možnost postoupit do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku bez přijímaček.

Nutnost absolvovat vybrané zkoušky na obtížnější úrovni A (alfa).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství - podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

Studenti absolvují všechny předměty dle studijního plánu programu TZSI. Pro manažersko-ekonomickou specializaci a hladkou návaznost v magisterském programu Řízení průmyslových systémů doporučujeme zapsání následujících povinně volitelných předmětů:

- 3. semestr: 2013066; PV ZST; Základy stochastiky; 0+2; z; 2 kr
- 4. semestr: 2383020; PV MŘPP; Moderní řízení podniků a projektů; 0+2; z; 2 kr
- 5. semestr: 2381006; PV OPR1; Metody a nástroje pro manažerské rozhodování; 2+2; z,zk; 4 kr
- 5. semestr: 2382121; PV OP1; Oborový projekt I.; 0+2; kz; 2 kr
- 6. semestr: 2382122; P OP2; Oborový projekt II.; 0+2; kz; 4 kr
- 6. semestr: 2383992; P BP; Bakalářská práce; 0+8; z; 8 kr

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

TZSI - Okruhy otázek

Výroba a ekonomika ve strojírenstvi

tříletý bakalářský studijní obor

PRO KOHO

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Program je tříletý a je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.). V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů zaměřených na ekonomiku, management průmyslových podniků, ale také na výrobní technologii a technické materiály.

Větší podíl profesně zaměřených předmětů spojený s předpokládaným dřívějším odchodem do praxe.

Možnost absolvovat vybrané zkoušky na nižší úrovni B (beta).

Menší hloubka teoretických poznatků.

Nutnost úspěšně absolvovat přijímací řízení pro postup do návazného magisterského studia.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství - podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika I. 2011056 4+4 z,zk 8 odkaz      
Matematika I. A 201A056 0+0 zk 4 odkaz      
Konstruktivní geometrie 2011021 3+2 z,zk 6 odkaz      
Konstruktivní geometrie A 201A021 0+0 zk 3 odkaz      
Vývoj techniky 2131005 2+0 zk 3 odkaz      
Strojírenské konstruování I. 2132001 1+2 kz 2 odkaz      
Chemie 2182019 2+1 kz 3 odkaz      
Počítačová podpora studia 2372041 1+1 kz 3 odkaz      
Ze skupiny humanitních předmětů nutno jeden absolvovat dle rozvrhu:
Komunikace a jednání s lidmi 2383009 1+1 z 2 odkaz odkaz Ing. Libor Rejf, CSc. Ing. Vladimír Brdek, Ph.D., Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské dovednosti 2383107 1+1 z 2 odkaz odkaz Ing. Dagmar Charvátová Ph.D. Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
Ze skupiny technologických předmětů nutno jeden absolvovat:
Základy technologie I. 2333038 1+1 z 3 odkaz      
Základy technologie II. 2343038 1+1 z 3 odkaz      
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika II. 2011062 4+4 z,zk 8 odkaz      
Počítačová grafika 2012037 1+1 kz 3 odkaz      
Fyzika I. 2021041 4+1 z,zk 7 odkaz      
Strojírenské konstruování II. 2131002 2+3 z,zk 4 odkaz      
Nauka o materiálu I. 2322029 2+1 kz 3 odkaz      
Ze skupiny technologických předmětů nutno absolvovat zbývající:
Základy technologie I. 2333038 1+1 z 3 odkaz      
Základy technologie II. 2343038 1+1 z 3 odkaz      
Skupina předmětů tělesné výchovy:
Tělesná výchova I. TV-2 0+2 z 1        
Letní výcvikový kurz TVK-L 1 týden z 1        
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika III. 2011009 2+2 z,zk 5 odkaz      
Fyzika II. 2021025 1+2 z,zk 4 odkaz      
Termomechanika 2121023 3+2 z,zk 5 odkaz      
Mechanika pro technology 2311004 4+2 z,zk 4 odkaz      
Nauka o materiálu II. 2321039 2+2 z,zk 4 odkaz      
Technologie I. 2331068 2+2 z,zk 5 odkaz      
Tělesná výchova II. TV-1 0+2 z 1        
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Pružnost a pevnost pro technology 2111018 4+3 z,zk 8 odkaz      
Řízení jakosti 2342005 1+1 kz 2 odkaz      
Technologie II. 2341014 2+2 z,zk 5 odkaz      
Management a ekonomika podniku 2381075 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Olga Heralová MBA Ing. Petr Žemlička, Ing. Olga Heralová MBA, Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Personální řízení 2383102 2+1 z 2 odkaz odkaz Ing. Libor Rejf CSc. Ing. Libor Rejf CSc.
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Technické aplikace materiálů 2321067 3+1 z,zk 5 odkaz      
Základy ekonomie 2381002 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Angličtina – bakalářská zkouška 2041061   z,zk 2 odkaz      
Němčina – bakalářská zkouška 2041062   z,zk 2 odkaz      
Francouzština – bakalářská zkouška 2041063   z,zk 2 odkaz      
Španělština – bakalářská zkouška 2041064   z,zk 2 odkaz      
Ruština – bakalářská zkouška 2041065   z,zk 2 odkaz      
5. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Části strojů pro technology 2131519 2+3 z,zk 5 odkaz      
Úvod do elektrotechniky pro technology 2141204 2+2 z,zk 4 odkaz      
Kalkulace a rozpočetnictví 2381068 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Základy práva 2383001 1+1 z 2 odkaz odkaz Doc. JUDr. František Klimeš CSc. Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Oborový projekt 2xx2091 0+2 kz 2 odkaz odkaz   Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Tepelné zpracování 2322041 2+1 kz 4 odkaz      
Technologie svařování 2331505 2+1 z,zk 4 odkaz      
Strojírenská metrologie 2341001 2+2 z,zk 5 odkaz      
SKUPINA B - zaměření
tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Tepelné zpracování 2322041 2+1 kz 4 odkaz      
Technologie svařování 2331505 2+1 z,zk 4 odkaz      
Technologie povrchových úprav 2332038 1+2 kz 4 odkaz      
SKUPINA C - zaměření obrábění,
projektování, metrologie
Strojírenská metrologie 2341001 2+2 z,zk 5 odkaz      
Obráběcí nástroje 2341002 2+1 z,zk 4 odkaz      
Automatizace programování obráběcích strojů 2342032 1+2 kz 3 odkaz      
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Průmyslový marketing 2381059 3+1 z,zk 5 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Účetnictví 2381504 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Projektový management 2381514 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
6. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Automatizace výrobních procesů 2331071 3+2 z,zk 5 odkaz      
Financování podniku 2381098 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Statistická a rozhodovací analýza 2382048 2+1 kz 4 odkaz odkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Ing. Barbora Stieberová Ph.D., Ing. Josef Košťálek, Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Perspektivní materiály 2321501 3+1 z,zk 4 odkaz      
Technické zkoušení materiálů 2321503 3+2 z,zk 5 odkaz      
Strojírenská ergonomie 2381107 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc. Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Bakalářská práce 2323993 0+6 z 5 odkaz      
SKUPINA B - zaměření
tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Technologičnost konstrukcí 2331065 3+1 z,zk 5 odkaz      
Technologie slévání a tváření 2331506 3+2 z,zk 5 odkaz      
Přípravky a nástroje 2332056 0+3 kz 3 odkaz      
Bakalářská práce 2333993 0+6 z 5 odkaz      
SKUPINA C - zaměření obrábění,
projektování, metrologie
Speciální technologie obrábění 2341068 3+2 z,zk 5 odkaz      
Strojírenská ergonomie 2381107 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc. Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Projektování výrobních procesů 2341515 2+2 z,zk 4 odkaz      
Bakalářská práce 2343993 0+6 z 5 odkaz      
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Projektování výrobních procesů 2341515 2+2 z,zk 4 odkaz      
Strojírenská ergonomie 2381107 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc. Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské propočty 2381712 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Ing. Miroslav Žilka Ph.D. Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Bakalářská práce 2383993 0+6 z 5 odkaz odkaz   Vedoucí práce

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

VES - Ekonomika a management
VES - Strojírenská technologie
VES - Nauka o materiálu