Bakalářské studium

Bakalářský studijní program se standardní dobou studia 3 akademické roky je prvním stupněm strukturovaného studia, jehož podstatou je možná návaznost studijních programů magisterského a doktorského studia. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou sloužící k souborné kontrole kvality dosažených výsledků, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské práce absolvent získá akademický titul "bakalář" (Bc.) a může pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Teoretický základ strojního inženýrství

tříletý bakalářský studijní program TZSI - příprava pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu

PRO KOHO

Zajímá tě technika, ale spíš než samotnému navrhování a výrobě výrobků by ses rád věnoval řízení průmyslových podniků a procesů, kterými výrobky vznikají? Máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se ve studiu specializovat na manažersko-ekonomické aplikace v technice? I obecně zaměřený studijní program Teoretický základ strojního inženýrství může být dobrý začátek Tvé cesty. Stručný informační leták k bakalářským studijním programům je k dispozici zde.

Obecněji a teoreticky zaměřený program pro budoucí inženýry
Manažersko-ekonomické povinné a povinně volitelné specializační předměty

Možnost postoupit do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku bez přijímaček.

Nutnost absolvovat vybrané zkoušky na obtížnější úrovni A (alfa).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství - podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

Studenti absolvují všechny předměty dle studijního plánu programu TZSI. Pro manažersko-ekonomickou specializaci a hladkou návaznost v magisterském programu Řízení průmyslových systémů doporučujeme zapsání následujících povinně volitelných předmětů:

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika I. 2011067 4+4 z,zk 6 odkaz
Matematika I. A 201A067 0+0 zk 3 odkaz
Konstruktivní geometrie 2011018 3+2 z,zk 5 odkaz
Konstruktivní geometrie A 201A018 0+0 zk 3 odkaz
Fyzika I. 2021026 4+2 z,zk 5 odkaz
Fyzika I. A 202A026 0+0 zk 3 odkaz
Vývoj techniky 2132030 1+2 kz 3 odkaz
Strojírenské konstruování I. 2132001 1+2 kz 2 odkaz
Kariéra v inženýrství 2313028 1+1 z 2 odkaz
Základy technologie I. 2333008 1+1 z 2 odkaz
Počítačová podpora studia 2372041 1+1 kz 3 odkaz
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika II. 2011068 4+4 z,zk 6 odkaz
Matematika II. A 201A068 0+0 zk 3 odkaz
Fyzika II. 2021027 2+2 z,zk 4 odkaz
Fyzika II. A 202A027 0+0 zk 2 odkaz
Termomechanika 2121046 3+2 z,zk 5 odkaz
Termomechanika A 212A046 3+2 z,zk 5 odkaz
Strojírenské konstruování II. 2131023 2+3 z,zk 5 odkaz
Nauka o materiálu I. 2322029 2+1 kz 3 odkaz
Základy technologie II. 2343010 1+1 z 2 odkaz
Předměty ústavu:
Management a ekonomika podniku 2381054 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA; Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička; doktorandi ústavu
Skupina předmětů tělesné výchovy:
Tělesná výchova I. TV-2 0+2 z 1
Letní výcvikový kurz TVK-L 1 týden z 1
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika III. 2011009 2+2 z,zk 5 odkaz
Matematika III. A 201A009 0+0 zk 2 odkaz
Základy algoritmizace a programování 2012035 1+2 kz 4 odkaz
Mechanika tekutin 2121502 3+2 z,zk 5 odkaz
Mechanika tekutin A 212A502 0+0 zk 3 odkaz
Chemie 2182019 2+1 kz 3 odkaz
Mechanika I. 2311101 2+2 z,zk 4 odkaz
Mechanika I. A 231A101 0+0 zk 2 odkaz
Nauka o materiálu II. 2321039 2+2 z,zk 4 odkaz
Technologie II. 2341014 2+2 z,zk 5 odkaz
Tělesná výchova II. TV-1 0+2 z 1
Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit:
Základy stochastiky 2013066 0+2 z 2 odkaz
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Numerická matematika 2011049 2+2 z,zk 4 odkaz
Numerická matematika A 201A049 0+0 zk 2 odkaz
Počítačová grafika 2012037 1+1 kz 3 odkaz
Pružnost a pevnost I. 2111051 3+3 z,zk 7 odkaz
Pružnost a pevnost I. A 211A051 0+0 zk 3 odkaz
Mechanika II. 2311102 2+2 z,zk 4 odkaz
Mechanika II. A 231A102 0+0 zk 2 odkaz
Technologie I. 2331068 2+2 z,zk 5 odkaz
Automatické řízení 2371047 3+2 z,zk 5 odkaz
Základy práva 2383001 1+1 z 2 odkaz Moodle, MS Teams JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc. JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit:
Moderní řízení podniků a projektů 2383020 0+2 z 2 odkaz MS Teams Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Pavel Scholz
Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Angličtina – bakalářská zkouška 2041061 0+2 z,zk 2 odkaz
Němčina – bakalářská zkouška 2041062 0+2 z,zk 2 odkaz
Francouzština – bakalářská zkouška 2041063 0+2 z,zk 2 odkaz
Španělština – bakalářská zkouška 2041064 0+2 z,zk 2 odkaz
Ruština – bakalářská zkouška 2041065 0+2 z,zk 2 odkaz
5. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Pružnost a pevnost II. 2111103 3+3 z,zk 5 odkaz
Pružnost a pevnost II. A 211A103 0+0 zk 2 odkaz
Části a mechanismy strojů I. 2131512 3+2 z,zk 6 odkaz
Elektrické obvody a elektronika 2141504 2+2 z,zk 4 odkaz
Základy energetických přeměn 2153005 1+1 z 1 odkaz
Mechanika III. 2311107 2+3 z,zk 7 odkaz
Mechanika III. A 231A107 0+0 zk 4 odkaz
Technická měření 2372083 1+2 kz 3 odkaz
Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit:
Metody a nástroje pro manažerské rozhodování 2381006 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Patrik Budský Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Patrik Budský
Oborový projekt I. 2382121 0+2 kz 2 odkaz MS Teams Ing. Ladislav Vaniš
6. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Části a mechanismy strojů II. 2131026 3+0 zk 3 odkaz
Konstrukční cvičení 2133025 0+4 z 4 odkaz
Elektrické stroje a pohony 2141505 2+2 z,zk 4 odkaz
Přenos hybnosti, tepla a hmoty 2181026 3+1 z,zk 5 odkaz
Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit:
Oborový projekt II. 2382122 0+2 kz 4 odkaz MS Teams Ing. Ladislav Vaniš
Bakalářská práce 2383992 0+8 z 8 odkaz Vedoucí práce
Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat:
Kariéra v inženýrství 2313028 1+1 z 2 odkaz
Manažerské dovednosti 2383107 1+1 z 2 odkaz MS Teams doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Komunikace a jednání s lidmi 2383009 1+1 z 2 odkaz MS Teams doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Bližší informace k bakalářské práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

TZSI - Okruhy otázek

Výroba a ekonomika ve strojírenstvi

tříletý bakalářský studijní obor

PRO KOHO

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Program je tříletý a je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.). V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů zaměřených na ekonomiku, management průmyslových podniků, ale také na výrobní technologii a technické materiály. Stručný informační leták k bakalářským studijním programům je k dispozici zde.

Větší podíl profesně zaměřených předmětů spojený s předpokládaným dřívějším odchodem do praxe.

Menší hloubka teoretických poznatků.
Možnost absolvovat vybrané zkoušky na nižší úrovni B (beta).

Nutnost úspěšně absolvovat přijímací řízení pro postup do návazného magisterského studia.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství (viz výše).

STUDIJNÍ PLÁN

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika I. 2011067 4+4 z,zk 6 odkaz
Matematika I. A 201A067 0+0 zk 3 odkaz
Konstruktivní geometrie 2011018 3+2 z,zk 5 odkaz
Konstruktivní geometrie A 201A018 0+0 zk 3 odkaz
Fyzika I. 2021026 4+2 z,zk 5 odkaz
Fyzika I. A 202A026 0+0 zk 3 odkaz
Vývoj techniky 2132030 1+2 kz 3 odkaz
Strojírenské konstruování I. 2132001 1+2 kz 2 odkaz
Kariéra v inženýrství 2313028 1+1 z 2 odkaz
Základy technologie I. 2333008 1+1 z 2 odkaz
Počítačová podpora studia 2372041 1+1 kz 3 odkaz
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika II. 2011068 4+4 z,zk 6 odkaz
Matematika II. A 201A068 0+0 zk 3 odkaz
Fyzika II. 2021027 2+2 z,zk 4 odkaz
Fyzika II. A 202A027 0+0 zk 2 odkaz
Termomechanika 2121046 3+2 z,zk 5 odkaz
Termomechanika A 212A046 3+2 z,zk 5 odkaz
Strojírenské konstruování II. 2131023 2+3 z,zk 5 odkaz
Nauka o materiálu I. 2322029 2+1 kz 3 odkaz
Základy technologie II. 2343010 1+1 z 2 odkaz
Předměty ústavu:
Management a ekonomika podniku 2381054 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA; Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička; doktorandi ústavu
Skupina předmětů tělesné výchovy:
Tělesná výchova I. TV-2 0+2 z 1
Letní výcvikový kurz TVK-L 1 týden z 1
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Matematika III. 2011009 2+2 z,zk 5 odkaz
Mechanika pro technology 2311004 4+2 z,zk 7 odkaz
Nauka o materiálu II. 2321039 2+2 z,zk 4 odkaz
Technologičnost konstrukcí 2331065 3+1 z,zk 5 odkaz
Technologie I. 2331068 2+2 z,zk 5 odkaz
Strojírenská metrologie 2341001 2+2 z,zk 5 odkaz
Tělesná výchova II. TV-1 0+2 z 1
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Pružnost a pevnost pro technology 2111018 4+3 z,zk 8 odkaz
Technické aplikace materiálů 2321067 3+1 z,zk 5 odkaz
Technologie II. 2341014 2+2 z,zk 5 odkaz
Řízení jakosti 2342005 1+1 kz 2 odkaz
Předměty ústavu:
Základy ekonomie 2381002 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D. doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D.
Personální řízení 2383102 2+1 z 2 odkaz MS Teams doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Angličtina – bakalářská zkouška 2041061 0+2 z,zk 2 odkaz
Němčina – bakalářská zkouška 2041062 0+2 z,zk 2 odkaz
Francouzština – bakalářská zkouška 2041063 0+2 z,zk 2 odkaz
Španělština – bakalářská zkouška 2041064 0+2 z,zk 2 odkaz
Ruština – bakalářská zkouška 2041065 0+2 z,zk 2 odkaz
5. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Části strojů pro technology 2131519 2+3 z,zk 5 odkaz
Úvod do elektrotechniky pro technology 2141204 2+2 z,zk 4 odkaz
Kalkulace a rozpočetnictví 2381068 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Základy práva 2383001 1+1 z 2 odkaz Moodle, MS Teams JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc. JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Oborový projekt 2xx2091 0+2 kz 2 odkaz MS Teams Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Tepelné zpracování 2322041 2+1 kz 4 odkaz
Technologie svařování 2331505 2+1 z,zk 4 odkaz
Strojírenská metrologie 2341001 2+2 z,zk 5 odkaz
SKUPINA B - zaměření
tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Tepelné zpracování 2322041 2+1 kz 4 odkaz
Technologie svařování 2331505 2+1 z,zk 4 odkaz
Technologie povrchových úprav 2332038 1+2 kz 4 odkaz
SKUPINA C - zaměření obrábění,
projektování, metrologie
Strojírenská metrologie 2341001 2+2 z,zk 5 odkaz
Obráběcí nástroje 2341002 2+1 z,zk 4 odkaz
Automatizace programování obráběcích strojů 2342032 1+2 kz 3 odkaz
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Průmyslový marketing 2381059 3+1 z,zk 5 odkaz MS Teams Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.
Účetnictví 2381504 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Projektový management 2381514 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
6. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Automatizace výrobních procesů 2331071 3+2 z,zk 5 odkaz
Financování podniku 2381098 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Statistická a rozhodovací analýza 2382048 2+1 kz 4 odkaz Moodle, MS Teams Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.; Ing. Barbora Stieberová Ph.D. Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Perspektivní materiály 2321501 3+1 z,zk 4 odkaz
Technické zkoušení materiálů 2321503 3+2 z,zk 5 odkaz
Strojírenská ergonomie 2381107 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc. Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Martin Kyncl
Bakalářská práce 2323993 0+6 z 5 odkaz
SKUPINA B - zaměření
tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Technologičnost konstrukcí 2331065 3+1 z,zk 5 odkaz
Technologie slévání a tváření 2331506 3+2 z,zk 5 odkaz
Přípravky a nástroje 2332056 0+3 kz 3 odkaz
Bakalářská práce 2333993 0+6 z 5 odkaz
SKUPINA C - zaměření obrábění,
projektování, metrologie
Speciální technologie obrábění 2341068 3+2 z,zk 5 odkaz
Strojírenská ergonomie 2381107 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc. Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Martin Kyncl
Projektování výrobních procesů 2341515 2+2 z,zk 4 odkaz
Bakalářská práce 2343993 0+6 z 5 odkaz
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Projektování výrobních procesů 2341515 2+2 z,zk 4 odkaz
Strojírenská ergonomie 2381107 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc. Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Martin Kyncl
Manažerské propočty 2381712 2+2 z,zk 4 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Miroslav Žilka Ph.D. Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Bakalářská práce 2383993 0+6 z 5 odkaz Vedoucí práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Bližší informace k bakalářské práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

VES - Ekonomika a management
VES - Strojírenská technologie
VES - Nauka o materiálu