Zájemci o studium

Důvody

Proč se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky vrcholového a středního managementu zejména průmyslových podniků a podniků služeb.

Studium klade důraz na propojování technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, bez kterých se moderní manažer neobejde.

Právě tato unikátní kombinace znalostí a dovedností je u zaměstnavatelů vysoce žádaná a otevírá Ti široké uplatnění v průmyslu ale také v IT, poradenství, bankovnictví a dalších oborech.

 

Kam až to můžeš dotáhnout, nejlépe odpoví naši úspěšní absolventi.

 

Způsob

Jak se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Možnosti

Tři možnosti, jak být odborníkem na řízení podniků a podnikových procesů na Fakultě strojní.

1. Teoretický základ strojního inženýrství – povinně volitelné předměty specializované na management a ekonomiku průmyslových podniků

Pokud víš, že bakalář není pro tebe hlavní cíl a máš ambice být inženýrem, zapiš si obecněji zaměřený program Teoretický základ strojního inženýrství.

I v tomto programu je možné se prostřednictvím povinně volitelných předmětů specializovat do oblasti podnikového managementu a ekonomiky.

V rámci studijního programu je nutné absolvovat vybrané zkoušky na vyšší úrovni alfa a díky tomu mají jeho absolventi zajištěny postup do návazného magisterského studia bez přijímaček.

[Více…]

2. Výroba a ekonomika ve strojírenství

Tento bakalářský studijní program je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.).

V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů a vybrané zkoušky stačí absolvovat na nižší úrovni B (beta).

Postup do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku je možný pouze po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství.

Na tento studijní obor je také možné přestoupit v průběhu studia ze studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a představuje tak určitou záchrannou síť pro studenty, kteří náročnější studium nezvládají.

[Více…]

3. Řízení průmyslových systémů

Pokud úspěšně absolvuješ bakalářské studium, máš možnost pokračovat v návazném magisterském studiu na programu Řízení průmyslových systémů a po dvou letech získat titul inženýr.

Na tomto programu prohloubíš své znalosti v oblasti technických aspektů podnikových procesů a systémů, jejich ekonomické stránky, managementu a IT podpory podnikového řízení.

[Více…]

4. Výrobní a materiálové inženýrství

Nakonec můžeš pokračovat ještě do doktorského studijního programu Výrobní a materiálové inženýrství, specializace Řízení průmyslových systémů a získat titul Ph.D.

Studenti zde získávají hlubší teoretické a profesní znalosti umožňující vědecký a systémový přístup k samostatnému řešení teoretických a praktických úloh podnikového managementu a ekonomiky.

[Více…]