Bakalářské studium

Bakalářský studijní program se standardní dobou studia 3 akademické roky je prvním stupněm strukturovaného studia, jehož podstatou je možná návaznost studijních programů magisterského a doktorského studia. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou sloužící k souborné kontrole kvality dosažených výsledků, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolvent získá akademický titul "bakalář" (Bc.) a může pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Teoretický základ strojního inženýrství

tříletý bakalářský studijní program TZSI - příprava pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu

PRO KOHO

Zajímá tě technika, ale spíš než samotnému navrhování a výrobě výrobků by ses rád věnoval řízení průmyslových podniků a procesů, kterými výrobky vznikají? Máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se ve studiu specializovat na manažersko-ekonomické aplikace v technice? I obecně zaměřený studijní program Teoretický základ strojního inženýrství může být dobrý začátek Tvé cesty.

Obecněji a teoreticky zaměřený program pro budoucí inženýry
Manažersko-ekonomické povinné a povinně volitelné specializační předměty

Možnost postoupit do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku bez přijímaček.

Nutnost absolvovat vybrané zkoušky na obtížnější úrovni A (alfa).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství - podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

Studenti absolvují všechny předměty dle studijního plánu programu TZSI. Pro manažersko-ekonomickou specializaci a hladkou návaznost v magisterském programu Řízení průmyslových systémů doporučujeme zapsání následujících povinně volitelných předmětů:

- 3. semestr: 2013066; PV ZST; Základy stochastiky; 0+2; z; 2 kr
- 4. semestr: 2383020; PV MŘPP; Moderní řízení podniků a projektů; 0+2; z; 2 kr
- 5. semestr: 2381006; PV OPR1; Metody a nástroje pro manažerské rozhodování; 2+2; z,zk; 4 kr
- 5. semestr: 2382121; PV OP1; Oborový projekt I.; 0+2; kz; 2 kr
- 6. semestr: 2382122; P OP2; Oborový projekt II.; 0+2; kz; 4 kr
- 6. semestr: 2383992; P BP; Bakalářská práce; 0+8; z; 8 kr

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

TZSI - Okruhy otázek

Výroba a ekonomika ve strojírenstvi

tříletý bakalářský studijní obor

PRO KOHO

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Program je tříletý a je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.). V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů zaměřených na ekonomiku, management průmyslových podniků, ale také na výrobní technologii a technické materiály.

Větší podíl profesně zaměřených předmětů spojený s předpokládaným dřívějším odchodem do praxe.

Možnost absolvovat vybrané zkoušky na nižší úrovni B (beta).

Menší hloubka teoretických poznatků.

Nutnost úspěšně absolvovat přijímací řízení pro postup do návazného magisterského studia.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství - podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotace PodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika I.20110564+4z,zk8odkaz    
Matematika I. A201A0560+0zk4odkaz    
Konstruktivní geometrie20110213+2z,zk6odkaz    
Konstruktivní geometrie A201A0210+0zk3odkaz    
Vývoj techniky21310052+0zk3odkaz    
Strojírenské konstruování I.21320011+2kz2odkaz    
Chemie21820192+1kz3odkaz    
Počítačová podpora studia23720411+1kz3odkaz    
Ze skupiny humanitních předmětů nutno jeden absolvovat dle rozvrhu:
Komunikace a jednání s lidmi23830091+1z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf, CSc.Ing. Vladimír Brdek, Ph.D., Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské dovednosti23831071+1z2odkazodkaz Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
Ze skupiny technologických předmětů nutno jeden absolvovat:
Základy technologie I.23330381+1z3odkaz    
Základy technologie II.23430381+1z3odkaz    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika II.20110624+4z,zk8odkaz    
Počítačová grafika20120371+1kz3odkaz    
Fyzika I.20210414+1z,zk7odkaz    
Strojírenské konstruování II.21310022+3z,zk4odkaz    
Nauka o materiálu I.23220292+1kz3odkaz    
Ze skupiny technologických předmětů nutno absolvovat zbývající:
Základy technologie I.23330381+1z3odkaz    
Základy technologie II.23430381+1z3odkaz    
Skupina předmětů tělesné výchovy:
Tělesná výchova I.TV-20+2z1     
Letní výcvikový kurzTVK-L1 týdenz1     
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika III.20110092+2z,zk5odkaz    
Fyzika II.20210251+2z,zk4odkaz    
Termomechanika21210233+2z,zk5odkaz    
Mechanika pro technology23110044+2z,zk4odkaz    
Nauka o materiálu II.23210392+2z,zk4odkaz    
Technologie I.23310682+2z,zk5odkaz    
Tělesná výchova II.TV-10+2z1     
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Pružnost a pevnost pro technology21110184+3z,zk8odkaz    
Řízení jakosti23420051+1kz2odkaz    
Technologie II.23410142+2z,zk5odkaz    
Management a ekonomika podniku23810752+2z,zk5odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Olga Heralová MBAIng. Petr Žemlička, Ing. Olga Heralová MBA, Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Personální řízení23831022+1z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf CSc.Ing. Libor Rejf CSc.
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Technické aplikace materiálů23210673+1z,zk5odkaz    
Základy ekonomie23810022+2z,zk5odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Angličtina – bakalářská zkouška2041061 z,zk 2odkaz   
Němčina – bakalářská zkouška2041062 z,zk2odkaz    
Francouzština – bakalářská zkouška2041063 z,zk2odkaz   
Španělština – bakalářská zkouška2041064 z,zk2odkaz   
Ruština – bakalářská zkouška2041065 z,zk2odkaz    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Části strojů pro technology21315192+3z,zk5odkaz    
Úvod do elektrotechniky pro technology21412042+2z,zk 4odkaz   
Kalkulace a rozpočetnictví23810682+2z,zk5odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Základy práva23830011+1z2odkazodkaz Doc. JUDr. František Klimeš CSc.Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Oborový projekt2xx20910+2kz2odkazodkaz  Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Tepelné zpracování23220412+1kz4odkaz    
Technologie svařování23315052+1z,zk4odkaz    
Strojírenská metrologie23410012+2z,zk5odkaz    
SKUPINA B - zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Tepelné zpracování23220412+1kz4odkaz    
Technologie svařování23315052+1z,zk4odkaz    
Technologie povrchových úprav23320381+2kz4odkaz    
SKUPINA C - zaměření obrábění, projektování, metrologie
Strojírenská metrologie23410012+2z,zk5odkaz    
Obráběcí nástroje23410022+1z,zk4odkaz    
Automatizace programování obráběcích strojů23420321+2kz3odkaz    
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Průmyslový marketing23810593+1z,zk5odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Žáček CSc., MBA
Účetnictví23815042+2z,zk4odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Projektový management23815142+2z,zk4odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Brdek Ph.D.
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Automatizace výrobních procesů23310713+2z,zk5odkaz    
Financování podniku23810982+2z,zk4odkazodkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc.Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Statistická a rozhodovací analýza23820482+1kz4odkazodkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.Ing. Barbora Stieberová Ph.D., Ing. Josef Košťálek, Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Perspektivní materiály23215013+1z,zk4odkaz    
Technické zkoušení materiálů23215033+2z,zk5odkaz    
Strojírenská ergonomie23811072+2z,zk4odkazodkaz Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc.Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Bakalářská práce23239930+6z5odkaz    
SKUPINA B - zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Technologičnost konstrukcí23310653+1z,zk5odkaz    
Technologie slévání a tváření23315063+2z,zk5odkaz    
Přípravky a nástroje23320560+3kz3odkaz    
Bakalářská práce23339930+6z5odkaz    
SKUPINA C - zaměření obrábění, projektování, metrologie
Speciální technologie obrábění23410683+2z,zk5odkaz    
Strojírenská ergonomie23811072+2z,zk4odkazodkaz Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Projektování výrobních procesů23415152+2z,zk4odkaz    
Bakalářská práce23439930+6z5odkaz    
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Projektování výrobních procesů23415152+2z,zk4odkaz    
Strojírenská ergonomie23811072+2z,zk4odkazodkaz Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc.Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské propočty23817122+2z,zk4odkazodkaz Ing. Miroslav Žilka Ph.D.Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Bakalářská práce23839930+6z5odkazodkaz  Vedoucí práce

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

VES - Ekonomika a management
VES - Strojírenská technologie
VES - Nauka o materiálu