21. ročník konference Integrované inženýrství minulostí

Posted on Posted in Nezařazené

Ve středu 10. 11. 2021 se při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 21. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků.

Na konferenci se potkalo celkem 42 účastníků jak z řad podnikové praxe (Procter & Gamble, Mondi Štětí a.s., Bühler CZ s.r.o. nebo NKT s.r.o.), tak zástupců z akademické sféry (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU v Košicích). Přednášky odborníků v dopolední části se zaměřovaly např. na životní cyklus produktu a jeho řízení s využitím softwarové podpory, zavádění simulace podnikových procesů, živé digitální dvojče, využití virtuální reality v průmyslu nebo dopad digitalizace na lidské zdroje. V odpolední části pak probíhaly prezentace výsledků výzkumu a řešených projektů studentů doktorských studijních programů. Posluchači se mohli seznámit s komparací finanční výkonnosti kreativního průmyslu s tradičními obory, praktickou implementací virtuálních návodek, implementací prediktivní údržby vřetena soustruhu nebo např. s technologií přesného lepení funkční kompozitové sestavy. Účastníci konference měli tradičně možnost navštívit strojírenský veletrh a seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti výrobních technologií, automatizace a průmyslové digitalizace. Fotografie z konference jsou k dispozici v sekci Foto a video galerie zde.

Konferenci pravidelně pořádá Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci se ZČU v Plzni a Svazem strojírenské technologie. Dalšími partnery letošního ročníku byly Ústav konstruování a částí strojů, Fakulty strojní ČVUT v Praze, MM Průmyslové spektrum a Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ. Dlouhodobým posláním konference je zejména propojování akademické sféry s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty a vytváření prostoru pro informování a diskuzi o best practices v prezentovaných oblastech a prostoru pro prezentaci výzkumu doktorandů. Konference rovněž prezentuje činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu a snaží se být pro své účastníky inspiračním zdrojem.