Jeden z nejpopulárnějších simulačních softwarů na ČVUT

Posted on Posted in Nezařazené

ČVUT v Praze prostřednictvím Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní zavádí do výuky jako první v České republice simulační software FlexSim, jenž patří mezi nejpopulárnější simulační nástroje současnosti. S jeho pomocí je možné snáze vytvářet 3D digitální modely zejména výrobních a logistických systémů a procesů a následně provádět jejich simulaci a optimalizaci. Uplatnění software nachází např. při kapacitním plánování podnikových zdrojů, identifikaci a odstraňování úzkých míst, projektování inovačních změn, zkracování výrobních časů, ověřování scénářů „co, když“ nebo např. při navrhování nových systémů. O novém softwaru jsme si krátce popovídali s Ing. Pavlem Scholzem z ÚŘEP.

V čem software FlexSim vyniká a co Vám jeho nasazení přinese?

Software jde významně naproti současným trendům. Přináší simulaci v realistickém 3D grafickém prostředí, přívětivé uživatelské prostředí a zejména jednoduchost použití. To vše nám dovoluje oslovit větší spektrum lidí, i těch, kteří např. nejsou na práci se softwary tolik nadaní. Studenti rovněž získávají možnost porovnání s dalšími simulačními nástroji. Navíc na rozdíl od jiných podobných nástrojů nachází FlexSim díky své univerzalitě uplatnění v mnoha různých oblastech nejenom ve výrobě (strojírenské, potravinářské, …) a logistice, ale rovněž např. i v oblasti služeb, ICT, nebo zdravotnictví.

Kdy plánujete nasazení do výuky?

Ostré nasazení plánujeme v letním semestru tohoto akademického roku v  předmětu Počítačová simulace ve výrobě. Zde si budou moci studentky a studenti vyzkoušet práci se softwarem na příkladech z praxe. Pokud nám to časové možnosti dovolí, tak bychom ještě rádi provedli pilotní workshop pro několik vážných zájemců z řad loňských studentů.

Pořízení softwaru bylo financováno prostřednictvím Nadace InterMarium. Co očekáváte, že Vám tento grant přinese do budoucna?

Jedním z cílů nadace je vzájemné propojování subjektů z akademické a komerční sféry a to je jeden z důvodů, proč jsme se nakonec ke spolupráci s nadací rozhodli. Dává nám to příležitost k dalšímu rozvoji a nové spolupráci. Už jsme měli možnost podílet se na přípravě a podání mezinárodního projektu za účasti několika evropských univerzit a věříme, že přijdou i další příležitosti.

Proč zrovna ČVUT, respektive Ústav řízení a ekonomiky podniku na naší fakultě?

Osloveni jsme byli na základě odborného článku, který jsme v minulosti napsali. Přiznám se, že nás tenkrát ani ve snu nenapadlo, že by to mohlo mít takový přínos do budoucna. Svým způsobem se tedy jedná o ocenění naší práce. Nicméně zase tak jednoduché, jak to vypadá, to nebylo. Získání softwaru vyžadovalo ještě poměrně hodně úsilí a trpělivosti při vyjednávání, za což patří poděkování všem zúčastněným.