Konference Inteligentní výroba v digitální ekonomice

Posted on Posted in aktuality

Přijďte diskutovat a dozvědět se něco nového. Navštivte 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků s tématem

Inteligentní výroba v digitální ekonomice

Stagnující konkurenceschopnost a produktivita práce, neschopnost plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků nebo obtížná přizpůsobitelnost současným tržním podmínkám … to jsou jen některé problémy spojené se současnou průmyslovou výrobou, jejím řízením a navrhováním.

Konference se koná ve středu 3. 10. 2018 od 8:30 do 18:00, v sále B Kongresového centra BVV, při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná, počet míst je však omezen. Registrovaní účastníci mají zajištěn vstup na MSV. Více informací včetně bezplatné registrace najdete na webu konference zde.

Hlavní pořadatel akce Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav řízení a ekonomiky podniku se těší na Vaši účast a setkání s Vámi.