Opatření ÚŘEP v souvislosti s COVID-19

Posted on Posted in Nezařazené

Po dobu trvání preventivního opatření proti šíření COVID-19 jsou veškeré záležitosti v maximální možné míře řešeny prostřednictvím elektronické komunikace. Pouze v případě velmi neodkladných a naléhavých záležitostí kontaktujte tajemníka ústavu Ing. Miroslava Žilku, Ph.D. na telefonním čísle +420 603 279 144, který v případě nutnosti zprostředkuje kontakt na odpovědné pracovníky ústavu.