2. Výroba a ekonomika ve strojírenství

Posted on Posted in zajemci-o-studium

Tento bakalářský studijní program je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.).

V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů a vybrané zkoušky stačí absolvovat na nižší úrovni B (beta).

Postup do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku je možný pouze po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

Tento studijní program je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství.

Na tento studijní obor je také možné přestoupit v průběhu studia ze studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a představuje tak určitou záchrannou síť pro studenty, kteří náročnější studium nezvládají.

[Více…]