2003

Posted on Posted in roky

V tomto roce dochází na Fakultě strojní k přeměně katedry zaměřené na ekonomiku a management na Ústav řízení a ekonomiky podniku. Současně došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci prostor ústavu.