Posted on Posted in referencni-projekty

› Návrh a realizace opatření k zefektivnění řízení nákladů
› Návrh nového způsobu zajišťování dílců
› Controllingový projekt inovace systému kalkulace nákladů