FlexSim

Posted on Posted in Archiv

Software FlexSim od americké společnosti FlexSim Software Products, Inc. patří mezi nejpopulárnější simulační nástroje současnosti. S jeho pomocí je možné snáze vytvářet digitální modely podnikových procesů a systémů a následně provádět jejich simulaci a optimalizaci. Na rozdíl od jiných podobných nástrojů nachází FlexSim díky své univerzalitě uplatnění v mnoha různých oblastech – ve výrobě (strojírenské, potravinářské, …), logistice, těžbě nerostných surovin ale rovněž i v oblasti ICT, zdravotnictví nebo např. veřejných služeb. Pokud jde o konkrétní řešené problémy, tak FlexSim pomáhá při kapacitním plánování podnikových zdrojů, identifikaci a odstraňování úzkých míst, projektování inovačních změn, navrhování nových systémů, ověřování scénářů „co, když“, …

Software jde významně naproti současným trendům. Přináší simulaci v realistickém 3D grafickém prostředí, přívětivé uživatelské prostředí a zejména všestrannost a jednoduchost použití. Uživatel má pro práci k dispozici poměrně rozsáhlou knihovnu objektů (stroje, automatický vozík, vysokozdvižný vozík, robot, jeřáb, skladové regály, …) a doplňkové nástroje/moduly např. pro tvorbu logiky fungování procesů (snižuje potřebu programování), realizaci experimentů, optimalizaci nebo pro tvorbu statistických reportů. S ohledem na současnou složitost podnikových systémů a procesů a nestabilitu podnikatelského prostředí tak přináší FlexSim do rozhodování podniků pro dnešní dobu nezbytnou pružnost a rychlost.

Pořízení tohoto softwaru bylo financováno prostřednictvím Nadace InterMarium.

Ukázka modelu pro simulaci logistického centra a simulaci v oblasti služeb pomocí softwaru FlexSim. Zdroj: FlexSim Software Products, Inc.