Jak, a kdy se k tématu přihlásit a odevzdat

Posted on Posted in zaverecne-prace

Sledujte pozorně harmonogram pro přihlašování, zpracování a odevzdávání VŠKP.