Jak, a kdy se k tématu přihlásit a odevzdat

Posted on Posted in zaverecne-prace

Pokud Tě některé z témat alespoň částečně oslovilo, kontaktuj svého potenciálního vedoucího a projednej s ním dané téma a další podmínky a okolnosti vedení Tvé práce. Pozorně sleduj harmonogram a informace pro přihlašování, zpracování a odevzdávání VŠKP, které rozesílají referenti ústavu pro závěrečné práce (Láďa Vaniš a Vláďa Brdek).