Markstrat**

Posted on Posted in Archiv

Markstrat je software od společnosti StratX, který je určen pro výuku strategického marketingu. Hru tvoří několik týmů. Každý tým má své vlastní produktové portfolio a je jen na něm, jakou zvolí prodejní a distribuční strategii, jaké zvolí projekty nebo zda zavede nový produkt apod. Každé rozhodnutí soupeřících týmů, je „reálné“ a má dopad na trh. Software tak uživatelům (studentům) umožňuje ověřovat svá rozhodnutí a testovat různé marketingové teorie prostřednictvím simulace dříve, než je budou mít možnost aplikovat v praxi.