Petr Žáček

Posted on Posted in absolventi

Kde pracuji
Budějovický Budvar, n.p. na pozici ekonomického ředitele. Výrobce originálního piva Budweiser Budvar je čtvrtým největším pivovarem v ČR s více jak 50% zastoupením exportu. Pivovar dlouhodobě vykazuje zisk, velmi dobré ekonomické výsledky umožňují jeho investiční rozvoj a tím i meziroční růst jeho bilance.

Co je mým posláním
Na pozici ekonomického ředitele odpovídám za ekonomické a finanční řízení pivovaru a také za jeho informační systémy. Vedle finančního plánování, analýz a vyhodnocování investic do mé kompetence patří controlling, účetnictví, daně, pojištění, správa finančních aktiv pivovaru včetně analýz finančních trhů.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP
Především nezbytné výchozí znalosti a nasměrování do mého dalšího profesního života. S odstupem času považuji poměrně široký záběr studia pro uplatnění absolventů za výhodný. Navázání kontaktu s praxí potom není tak těžké. Samozřejmě bez dalšího studia – vzdělávání pro získání potřebných znalostí a zkušeností se dnes již žádný absolvent vysoké školy neobejde.

Moto (nebo vzkaz studentům)
Bez pracovitosti a vytrvalosti je každý cíl daleko.