Spolupráce s podniky, vědecká a výzkumná činnost

Posted on Posted in ustav

Vědecká a výzkumná činnost a spolupráce s praxí je primárně zaměřena do oblasti analýz, simulací a optimalizace podnikových procesů, analýz celoživotního cyklu výrobků, hodnocení udržitelnosti podnikového rozvoje, technicko-ekonomického hodnocení investičních a rozvojových projektů, tržních analýz a analýz konkurenceschopnosti podniku.

V rámci výzkumných aktivit jsme se podíleli například na mezinárodním projektu SHYMAN „Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials“. V minulosti pak například na projektu GAČR „Navrhování experimentů v oblasti vývoje produktů a více-faktorová optimalizace.