Zaměření výuky

Posted on Posted in vyuka

› Samostatné řešení praktických úloh a jejich prezentaci
› Manažerské propočty a řešení rozhodovacích problémů
› Schopnost analyzovat vstupní data interpretovat výsledky
› Týmovou spolupráci ve skupinách
› Projektovou formu výuky
› Využití počítačových prostředků při výuce i zpracování úloh