Specializace Řízení a ekonomika průmyslových procesů v rámci TZSI

Posted on Posted in aktuality

Chcete se ve své kariéře podílet na řízení průmyslových podniků a na zajištění toho, aby produkty a jejich výroba byla ekonomicky úspěšná v boji s konkurencí?

Chcete získat v průběhu studia kombinaci technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, která je zaměstnavateli velice žádaná a ceněná?

Právě pro vás jsme připravili od akademického roku 2015/2016 zcela nový specializační individuální studijní plán Řízení a ekonomika průmyslových procesů zařazený do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI).

Do studia jsou zařazeny 4 alternativní předměty:

Zkratka      Jméno                                                               Ročník       Semestr
PRM           Projektové řízení a marketing                        1.                 2.
ZETT          Základy ekonomie-teorie pro techniky        2.                 3.
MRTP        Modely rozhodování v teorii a praxi              3.                 6.
MPRO        Manažerské propočty                                       3.                  6.

Jak postupovat pokud chci tuto specializaci studovat?

1. Přihlas se na do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství.
2. V průběhu prvního semestru si zapiš na studijním oddělení Fakulty strojní specializační individuální studijní plán Řízení a ekonomika průmyslových procesů.
3. Studuj předměty zaměřené na podnikovou ekonomiku a management již v bakalářském studiu bez obav z přijímacích zkoušek na návazné magisterské studium Řízení a ekonomika podniku.

Podrobnější informace – viz přílohy nebo osobně:

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. (miroslav.zilka@fs.cvut.cz)