Doktorand našeho ústavu členem vítězného týmu prestižní EIT Manufacturing Winter School

Posted on Posted in Nezařazené

Patrik Budský, doktorand našeho ústavu, byl členem vítězného týmu prestižní EIT Manufacturing Winter School. Je to nejenom pro něj, ale i pro náš ústav veliký úspěch, a proto s ním přinášíme krátký rozhovor.

Patriku, řekněte nám, co je to vlastně EIT Manufacturing Winter School?
EIT Manufacturing Winter School je jednou ze samostatných akcí v rámci EIT Manufacturing Doctoral School, kterou ale student může absolvent i bez toho, aby se přihlásil do celého programu EIT Manufacturing Doctoral School. Celé poslání tohoto projektu je dostat více inovací do průmyslu a udržet tak postavení evropského průmyslu. Winter School je podzimní akce, která trvá cirka jeden měsíc. Letos se konal první ročník a bohužel kvůli covid-19 celá akce probíhala online, což trochu degradovalo mou mezinárodní zkušenost, na druhou stranu ale účast byla pro mě zcela zdarma (běžná cena 1 000 €). ČVUT je totiž jednou z partnerských univerzit, takže poplatek za Winter School je pro její studenty nulový a letos se nemuselo platit ani za dopravu a ubytování.
Jak to probíhalo?
Winter School se spíše blížila standardnímu výjezdu, který studenti znají z bakalářského a magisterského studia. Akce byla rozdělena na dvě části. V první části byla výuka zaměřena na šest modulů (AI v managementu kvality, digitalizace výroby, ekodesign a ekologicky šetrnější výroba, řízení rizika při návrhu produktů, podnikatelství a přednášky na úspěšný transfer technologií). Každý modul měl přednášku, tři cvičení a závěrečnou skupinovou práci. Ve druhé části si student zvolil jeden modul, utvořily se týmy a na základě zvoleného modulu byl týmu zadaný projekt, který tým zpracoval. Na zpracování dané úlohy měl tým cirka týden a lektoři již vystupovali jen v roli poradců. Tým si dělal vlastní projektový management, identifikoval úkoly, řešil time management, kontroloval kvalitu výstupů a přiděloval zdroje.
Jaké máte s Winter School zkušenosti?
Nebudu lhát. Tohle byl první ročník, a to ještě v době „covidové“, takže občas to trochu drhlo. Winter School letos pořádala francouzská univerzita Arts et Métiers ParisTech. Aby nám zajistili co největší kontakt, tak nám zřídili přístup do Laval Virtual World. Bohužel tam občas nefungovaly mikrofony, některým pedagogům se nedařilo připojit atd., tak se poté přešlo na MS Teams. Na obsahu bylo také občas vidět, že je to takový test a někteří lektoři byli hůře srozumitelní, protože měli silný přízvuk. Snaha se jim ale upřít nedala.
Co Vás konkrétně zaujalo?
Zaujaly mě dva moduly. Jeden byl zaměřen na snížení ekologické stopy při výrobě a druhý na riziko. Na Ústavu řízení a ekonomiky podniku, jehož jsem členem, kolegové řešili projekt na přepravu odpadu (spolu s Ústavem konstruování) a riziko je mi blízké již od dob mých studií na Vysoké škole ekonomické. Navíc jeden z mých kamarádů dělá risk manažera v investičním fondu, takže jsme občas spolu měli i zajímavé diskuze. V rámci Winter School se ale řešilo spíše riziko spojené s vývojem nového produktu, i když některé poznatky se dají aplikovat obecně.
Co Vám to přineslo?
Mně konkrétně to přineslo ujištění, že jsem schopný pracovat v mezinárodním týmu. EIT Winter School je sice projekt evropských univerzit, ale doktorandi pocházejí z celého světa. Hlavně u univerzit na západ od našich hranic je běžné, že mají studenty i pro nás z exotických destinací. Já měl například v týmu kolegy z pěti univerzit, šesti zemí a tří kontinentů. Když budu konkrétní, tak náš tým tvořili zástupci z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Íránu, Libanonu, Brazílie a samozřejmě já z České republiky. Za mě byl toto ten největší přínos Winter School, protože se musíte domluvit s ostatními v řeči, která nikoho z Vás není mateřský jazyk a poté na základě vaší domluvy vytvořit co nejhodnotnější výstup, který zaujme ostatní a hlavně porotu.
Pro koho je EIT Manufacturing Winter School vhodná?
Z mého pohledu je Winter School zaměřená spíše na více technicky zaměřené doktorandy, kteří ale nechtějí pokračovat v kariéře na akademické půdě, ale chtějí odejít „do praxe“. Také je vhodná pro studenty, kteří v rámci doktorského studia musí splnit „mezinárodní zkušenost“, ale například z důvodu svého zaměstnání nemohou na semestr někam vycestovat. Takhle se mohou zúčastnit během studia dvou měsíčních akcí a splnit tak studijní požadavek.
Byl jste členem vítězného týmu, jaké bylo téma řešeného projektu a co jste se naučil?
Náš tým řešil rizika při vývoji nové konstrukce dronu, který by nepoužíval vrtule, ale vztlak by generoval pomocí malé „turbíny“ a čtyř „smyček“. Jednalo se o implementace technologie, kterou společnost Dyson používá ve svém supersonickém fénu. My jsme poté pomocí modelu a simulace Monte Carlo řešili, jak jednotlivé problémy návrhu mohou ovlivnit další prvky konstrukce dronu. Simulovali jsme tak možné problémy jednotlivých prvků návrhu a jejich propagaci (rozšíření) do celé konstrukce dronu. V druhé části jsme za pomoci rozhodovacího stromu řešili, které prvky dronu je lepší vyvinout a které koupit na trhu. Já jsem si hlavně osvojil základy simulačního programu Anylogic a naučil se lépe kooperovat a pracovat v angličtině.
Co byla konkurenční výhoda vašeho týmu?
Zjednodušeně lze říci, že výhodou našeho týmu byla velká diverzita a interdisciplinarita jeho členů. Carlos z Brazílie ve svém výzkumu řešil problematiku dodavatelského řetězce, takže byl zodpovědný za celý rozhodovací strom. Amir zase hlavně zpracovával model propagace (šíření) jednotlivých rizik, Tamara vytvořila matici rizik, já s Majou jsme pracovali na jednotlivých prvcích konstrukce dronu, kde se hodilo, že mám elektrotechnickou střední školu a doteď rád stavím počítače a Zejneba pomáhala s tvorbou propagačního modelu i rozhodovacího stromu. Celkově jsme to asi vyhráli na tom, že jsme propojili jak technickou, tak i ekonomickou stránku.
Na závěr prosím přijměte srdečnou gratulaci k vítězství od vedení našeho ústavu.
Děkuji.

Bližší informace o EIT Manufacturing Winter School můžete získat zde.