Posted on Posted in zajemci-duvody

Právě tato unikátní kombinace znalostí a dovedností je u zaměstnavatelů vysoce žádaná a otevírá Ti široké uplatnění v průmyslu ale také v IT, poradenství, bankovnictví a dalších oborech.