Posted on Posted in zajemci-duvody

Studium klade důraz na propojování technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, bez kterých se moderní manažer neobejde.