Posted on Posted in zajemci-duvody

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky vrcholového a středního managementu zejména průmyslových podniků a podniků služeb.