Posted on Posted in bc1-body

Nutnost absolvovat vybrané zkoušky na obtížnější úrovni A (alfa).