Posted on Posted in bc1-body

Obecněji a teoreticky zaměřený program pro budoucí inženýry
Manažersko-ekonomické povinné a povinně volitelné specializační předměty