Posted on Posted in bc2-body

Nutnost úspěšně absolvovat přijímací řízení pro postup do návazného magisterského studia.