Posted on Posted in referencni-projekty

› Studie proveditelnosti ve společnostech Continental, FV-Plast, Centropen, Triton
› Ocenění podniku Czech Coal, a.s.
› Technologicko-ekonomické zhodnocení projektu robotizovaného lakování ve společnosti GALATEK a. s.
› Technicko-ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby armatur
› Ekonomická rozvaha cen vstřikovacích nástrojů ve společnosti Robert Bosch