Možnosti a formy spolupráce

Posted on Posted in moznosti-spoluprace

› Řešení projektů.
› Účast vašich odborníků při výuce.
› Zadání a odborná podpora bakalářských, diplomových a doktorských prací.
› Odborné stáže studentů.
› Vzdělávání vašich pracovníků (kombinovaná forma bak., mag. i doktorské studia).
› Spolupráce při tvorbě a inovacích studijních programů.