Business Navigation Game

Posted on Posted in software

Učit se formou hry na vysoké škole? Proč ne! Taková výuka studenty nejen více baví, ale také je lépe připraví pro praxi. To vše díky integrovanému řešení BNS−LUDUS, které spojuje do jednoho funkčního celku manažerský informační systém BNS používaný ve stovkách firem v ČR i zahraničí a simulační software LUDUS zavedený ve stovkách vysokých škol po celém světě včetně ČR. Tento unikátní celek od společností INEKON SYSTEMS umožňuje využívat v rámci studia simulační hru, v níž si studenti mohou skutečně vyzkoušet, jak bude vypadat jejich práce manažerů v oblasti plánování a controllingu a jak obstojí v konkurenčním prostředí. BNS−LUDUS podporuje taktické i strategické plánování s využitím metodologie Balanced Scorecard.

Zjednodušený princip Business Navigation Game: Studentky a studenti vytvoří týmy – podniky (po 3-8 lidech), které mezi sebou soutěží se dvěma či třemi výrobky až na čtyřech trzích současně. V prostředí BNS – Strategické mapy navrhnou hráči v rámci svých odpovědností v podniku strategii. Jakmile je odsouhlasena, je transformována do business plánu, odpovídajícímu délce hry (až 12 období/kvartálů). Tento plán je vypracován v plném rozsahu funkčních oblastí – prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost, finanční výkonnost a zdroje a potenciály. Hotový plán pak musí být opět odsouhlasen týmem reprezentujícím vedení podniku. Poté je společně s plány ostatních týmů automaticky nahrán do tržní simulace (LUDUS). Týmy pak dostávají obratem informaci o výsledcích – o tom, jak byl jejich plán přijat trhem a získávají podklady k dalšímu forecastu i k dalším rozhodnutím, která musí realizovat v následujícím kole.