Microsoft Power BI a Excel Power Query

Posted on Posted in software

Microsoft Power BI a Excel Power Query jsou nástroje spadající do kategorie Business Inteligence (BI). Tyto nástroje se využívají pro sběr, editaci, modelování a vizualizaci dat a vytváření dashboardů a reportů. Smyslem jejich využití je transformovat holá data na informace a ty následně prezentovat ve formě znalostí, které mají význam pro účely podnikání. Pomáhají při rozhodování o důležitých oblastech, jako jsou náklady, výnosy, produkce, kvalita, rychlost atd. Cílovými uživateli jsou podnikatelé, manažeři či řadoví pracovníci. V současném digitalizovaném prostředí přináší znalosti a zkušenosti při využívání BI nástrojů velkou výhodu nejen pro podnikovou praxi.