Činnosti ústavu

Posted on Posted in ustav

standardní studium (bakalářské, magisterské a doktorandské)
celoživotní vzdělávání
výzkumné a vývojové projekty
spolupráce s podniky, včetně vzdělávacích seminářů „na míru“