Profil absolventa

Posted on Posted in ustav

Absolventi studia jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie managementu, výrobního a strategického managementu, marketingu, managementu jakosti, podnikové ekonomiky, účetnictví, finančního managementu, controllingu a řízení lidských zdrojů. Rovněž ovládají analytický a systémový přístup při řešení ekonomických problémů, aplikaci metod statistické a rozhodovací analýzy a efektivně využívají výpočetní techniku.

Hlavní předností našich absolventů je jejich ekonomické a manažerské vzdělání, které navazuje na široké teoretické vzdělání technické a tudíž se jejich technicko-ekonomické vědomosti a dovednosti vhodně uplatní při řešení komplexních problémů v odborné praxi. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků i podniků služeb, a to jak v ekonomických útvarech, tak i v technických odděleních a ve výrobním procesu. Výborně se mohou uplatnit v obchodních společnostech, peněžních ústavech, poradenství a ve státní správě.