Controlling podnikových procesů

Posted on Posted in cinnost

Controlling představuje ucelený přístup k řízení podniku. Klíčové je integrační propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností a dalších entit v podnikovém systému řízení. Dále je klíčová vzájemná interakce manažerských metod a nástrojů pro efektivní řízení podnikových entit. Úkolem controllingu je také zdůrazňovat souvislost mezi řízením a ekonomickými propočty.