Zavádění nástrojů Lean managementu

Posted on Posted in cinnost

V oblasti Lean managementu se ústav specializuje zejména na implementaci těchto nástrojů a technik: 5S, SMED, Kanban, VSM, Kaizen, TPM, ale i dalších. Zároveň v této oblasti provádí také školení. V souvislosti se štíhlou výrobou ústav provádí analýzu a optimalizaci ergonomie pracovišť a to jak výrobních a montážních, tak také kancelářských.