Řízení tržní a nákladové efektivnosti výrobních a výrobkových inovací

Posted on Posted in cinnost

Vzhledem k všudypřítomné globalizaci, která přináší značný nárůst konkurence a „zkracování“ vzdáleností, a vzhledem k poměrně nestabilnímu podnikatelskému prostředí, kdy se ekonomicky dobrá období střídají s horšími, je nutné se více než kdy předtím zabývat výrobními a výrobkovými inovacemi. Odborná činnost ústavu se v této souvislosti koncentruje do 3 základních oblastí:

› 1. Tržní analýzy: Analýza poptávky a s ní spojených klíčových faktorů úspěšnosti, analýza potencionální dodavatelů a odběratelů z pohledu jejich finanční a nefinanční situace, návrh vhodné strategie vstupu na nové trhy, návrh marketingové strategie, atd.

› 2. Nákladové analýzy: Vyhodnocení ekonomických dopadů výrobních a výrobkových inovací, ekonomické porovnání různých technických řešení, provedení citlivostní analýzy, atd.

› 3. Projektový management: Návrh metodiky řízení výrobních a výrobkových inovací zejména např. ve spojení s metodou Target costing.