Modelování výrobních a logistických systémů a procesů

Posted on Posted in cinnost

V rámci oblasti modelování ústav řeší návrh nových a analýzu a optimalizaci stávajících výrobních a logistických systémů a procesů. K tomuto účelu využívá moderních softwarových nástrojů „Digitální továrny“. Využití nástrojů digitální továrny přináší podnikům zejména zkrácení doby projektování, rychlejší náběh výroby, zkrácení průběžných dob výroby, zvýšení produktivity a úsporu nákladů (investičních i provozních), vyšší využití zdrojů, úsporu ploch a vybavení, apod. Nedílnou součástí projektů realizovaných v této oblasti je pak právě samotné výsledné hodnocení finančních a nefinančních přínosů. V současnosti se ústav také zaměřuje na hodnocení flexibility výrobních systémů.