Řízení celoživotního cyklu výrobků a udržitelnosti podnikového rozvoje

Posted on Posted in cinnost

Výzkum v oblasti řízení celoživotního cyklu výrobků se zaměřuje na modelování celoživotního cyklu výrobků, určování a analýzy celoživotních nákladů výrobků spojených s vývojem, konstrukcí, přípravou výroby, výrobou, provozem, údržbou a likvidací výrobku, tvorbu analytických postupů a metodik k podpoře řízení nákladů životního cyklu výrobků. Důležitou součástí výzkumu je též identifikace vztahů mezi náklady výrobce a uživatele a vazeb mezi technickými parametry výrobků a výrobních procesů a celoživotními náklady výrobků. Provádí se též analýzy dopadů životního cyklu produktů na životní prostředí (Life Cycle Assessment – LCA) a jejich aplikace v rámci tzv. EcoDesignu.

Výzkum v oblasti řízení udržitelnosti podnikového rozvoje je zaměřen na návrhy a postupy vytváření základních koncepcí udržitelnosti podnikového rozvoje, způsoby měření a komparace hodnoty udržitelnosti, analýzu organizačních předpokladů koncepce a strategie udržitelnosti, identifikaci klíčových kompetencí potřebných pro tvorbu udržitelné hodnoty integrující ekonomickou, sociální a environmentální výkonnost podniku.