INTERNÍ STUDIUM

Posted on Posted in doktorske-studium

Doktorand je významně zapojen do činností na školícím pracovišti (výuka, projekty, organizace ústavu) a při řádném plnění studijních povinností pobírá po dobu řádného studia stipendium.