KOMBINOVANÉ STUDIUM

Posted on Posted in doktorske-studium

Externí forma zapojení do činností ústavu je menší. Přesto se předpokládá, že se doktorand bude aktivně spolupracovat s ústavem např. formou odborných přednášek či projektů spolupráce s podnikovou sférou. Studenti kombinované formy stipendium nepobírají.