Jaké může být téma Tvojí práce – TZSI

Posted on Posted in zaverecne-prace

Studenti všeobecně zaměřeného studijního programu Teoretické základy strojního inženýrství si mohou pro zpracování bakalářské práce vybrat z následujících témat:
Seznam témat
Detail témat